EN

against {preposisjon}

volume_up
against
In this grumpy but charming monologue, Robin Ince makes the argument against.
I denne ironiske og sjarmerende monologen argumenterer Robin Ince for og imot vitenskap og mirakler.
against (også: for, from, toward, towards)
And this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
Og dette har vist seg å være en av våre viktigste forsvarsmekanismer mot kreft.
Drove the pilings against the tide of the sand, plank by plank.
Banket ned pålene mot sanda og tidevannet, planke etter planke.
So within the team, their interests are actually pitted against each other.
Så innad i laget, er deres interesser faktisk satt opp mot hverandre.

Eksempler av "against" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
Og dette har vist seg å være en av våre viktigste forsvarsmekanismer mot kreft.
EnglishIt isn’t intended to secure your data against other people using your computer.
Meningen er ikke å sikre dataene dine mot andre personer som bruker datamaskinen din.
EnglishOn multiplayer-enabled games, you can invite other gamers to play with or against you.
I spill med flerspillermodus kan du invitere andre til å spille med eller mot deg.
EnglishSo within the team, their interests are actually pitted against each other.
Så innad i laget, er deres interesser faktisk satt opp mot hverandre.
EnglishPlease note that it is against Google Wallet’s policies to purchase your own application.
Vær oppmerksom på at kjøp av egne apper, strider mot retningslinjene til Google Wallet.
EnglishThe hope is that these will be used as broad-spectrum antibiotics that work against all bacteria.
Vi håper dette vil kunne brukes i bredbånds-antibiotika mot all slags bakterier.
EnglishPlaying video ads without sound is against our program policies.
Avspilling av videoannonser uten lyd er i strid med våre programretningslinjer.
EnglishWe understand your concern about the actions taken against your account.
Vi forstår at du er bekymret for det som har skjedd med kontoen din.
EnglishIn this grumpy but charming monologue, Robin Ince makes the argument against.
I denne ironiske og sjarmerende monologen argumenterer Robin Ince for og imot vitenskap og mirakler.
EnglishAnd here are the dietary factors going head to head against these drugs.
Og her er matvarefaktorene som direkte konkurerer med medisinene.
EnglishIn fact, seven trials were conducted comparing reboxetine against a dummy placebo sugar pill.
Faktisk, så var syv studier utført som sammenlignet reboxetine med en placebo sukkerpille.
English8:03 And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall.
8:03 Og så mistet jeg balansen, og sto plutselig støttet mot veggen.
EnglishWe are careful about the types of content we serve ads against.
Vi er også forsiktige med hvilken type innhold vi tilbyr annonser opp mot.
EnglishReading articles that you’ve already read won’t count against your remaining free article count.
Lesing av artikler du har lest før teller ikke mot antallet gratisartikler du har igjen.
English3:18 So these voice-based tests, how do they stack up against expert clinical tests?
3:18 Så disse stemme-baserte testene, hvordan er de sammenlignet med ekspertene sine kliniske prøver?
EnglishIt's against Google policy to incentivize users to +1 content.
Oppfordringer om å gi +1 til innhold strider mot Googles retningslinjer.
EnglishPlease be advised that this is a preventive step against legal action by the IRS.
Vær oppmerksom på at dette er et forebyggende tiltak for å hindre rettsforfølgelse fra skattemyndighetene.
EnglishSo I like that concept of using their own technology against them.
Så jeg liker konseptet av å bruke deres egen teknologi mot dem.
EnglishWe want to protect you against misleading messages from people pretending to be someone you know.
Vi vil beskytte deg mot villedende meldinger fra personer som later som de er noen du kjenner.
EnglishAnd when I held my bronze one up against my Sculpey one, it was shorter by three-quarters of an inch.
Og når jeg sammenlignet bronsefalken med den av leire, den var nesten to centimeter kortere.