Engelsk-norsk oversettelse av "African"

EN

"African" norsk oversettelse

EN

African {adjektiv}

volume_up
What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
Hva om vi hadde et afrikansk kringkastingsselskap som meldte afrikanske historier over hele verden?
Dette er en annen afrikansk jentes ønske.
7:25 Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
7:25 Al Gore: Det er eit gamal afrikansk ordtak som seier "Viss du vil gå raskt, gå åleine.

Eksempler av "African" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI would be a jerk and not tell you what it is, but in fact, it's Central African Republic.
Jeg ville vært en dust og ikke fortalt dere at det faktisk er den Sentralafrikanske republikk.
English7:25 Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
7:25 Al Gore: Det er eit gamal afrikansk ordtak som seier "Viss du vil gå raskt, gå åleine.
EnglishHer default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity.
Hennes grunnleggende oppfattelse av meg, som afrikaner var en form for nedlatende, velmenende medynk.
EnglishWhat if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world?
Hva om vi hadde et afrikansk kringkastingsselskap som meldte afrikanske historier over hele verden?
EnglishNow South African friends will know that was very painful.
Venner av Sør-Afrika vil vite at det var svært smertefullt.
EnglishI didn't consciously identify as African.
5:20 Jeg må få si at før jeg dro over til statene var det ikke en bevisst tanke at jeg identifiserte meg selv som en afrikaner.
English5:55 So after I had spent some years in the U.S. as an African, I began to understand my roommate's response to me.
5:55 Så etter noen år i statene som afrikaner, begynte jeg å forstå min romkamerats oppfattelse av meg.
EnglishTherefore they were not authentically African.
EnglishSo what the discovery of African writers did for me was this: It saved me from having a single story of what books are.
Så hva oppdagelsen med afrikanske forfattere ga meg var dette: Det reddet meg fra å kun ha èn oppfattelse av hva bøker er.
EnglishI'm now on a journey to fulfill the wish, in my tiny capacity, of little African girls -- the wish of being educated.
Jeg er nå på en reise for å oppfylle ønsket på mitt beskjedne vis, som alle små afrikanske jenter har -- ønsket om utdanning.
EnglishThis is another African girl's wish.
EnglishThis is the dream of the African girl.
EnglishCentral African Republic
EnglishSee the difference within one African country -- it goes from very low level to very high level, and most of the provinces in Kenya is quite modest.
Se forskjellen innad i ett afrikansk land -- det går fra veldig lavt til veldig høyt, og de fleste provinsene i Kenya er rimelig lave.
EnglishThings changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books.
Men ting forandret seg når jeg oppdaget afrikanske bøker. Det var ikke så mange av dem tilgjengelig. Og de var ikke så lett å komme over som utenlandske bøker.
EnglishStart the story with the failure of the African state, and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story.
Start med beretningen om den feilende afrikanske stat, og ikke med det koloniserte opphav av den afrikanske stat, og du vil få en helt annerledes historie.
EnglishThere's a lot of things that we thought, that now, good research, done by African institutions and researchers together with the international researchers, show that that's not the case.
Det er mange ting vi trodde, som nå, med god forsking, utført av afrikanske institusjoner og forskere sammen med internasjonale forskere, viser seg å ikke stemme.
EnglishAt Camp Diva, my non-profit organization, we have these types of conversations all the time as a way to help girls of African descent prepare for their passage into womanhood.
På Camp Diva, min veldedige organisasjon, så har vi denne slags samtaler hele tiden som en måte å hjelpe jenter med afrikansk opphav å forberede overgangen til å bli kvinner.
EnglishIn other ways, it's more like the West African music because if the music in an MP3 player gets too quiet, you turn it up, and the next minute, your ears are blasted out by a louder passage.
På andre måter er det mer som vestafrikansk musikk for hvis musikken i MP3 spilleren blir for stille, skrur du opp lyden, og i neste øyeblikk, blåses ørene dine ut av en kraftigere passasje.

Synonymer (engelsk) for "African American":

African American
African elephant