Engelsk-norsk oversettelse av "afraid"

EN

"afraid" norsk oversettelse

EN

afraid {adjektiv}

volume_up
1. alminnelig
afraid (også: anxious, fearful, scared)
But he had been so afraid of conflict, until finally he became more afraid of the silence.
Men han hadde vært så redd for konflikt, til han til slutt ble mer redd stillheten.
It can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Den kan smuldre så lett, men ikke vær redd for å stikke tungen din ut og smake på den.
He was afraid of doing damage to the patients he was trying to help.
Han var redd for å skade pasientene han prøvde å hjelpe.
afraid (også: anxious, eerie)
2. hverdags
afraid (også: anxious, fearful, scared)
But he had been so afraid of conflict, until finally he became more afraid of the silence.
Men han hadde vært så redd for konflikt, til han til slutt ble mer redd stillheten.
It can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Den kan smuldre så lett, men ikke vær redd for å stikke tungen din ut og smake på den.
He was afraid of doing damage to the patients he was trying to help.
Han var redd for å skade pasientene han prøvde å hjelpe.

Eksempler av "afraid" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Den kan smuldre så lett, men ikke vær redd for å stikke tungen din ut og smake på den.
EnglishBut he had been so afraid of conflict, until finally he became more afraid of the silence.
Men han hadde vært så redd for konflikt, til han til slutt ble mer redd stillheten.
English3:13 When you see a diagram like this, I don't want you to be afraid.
3:13 Når du ser et diagram som dette, vil jeg ikke at dere skal bli redde.
EnglishAnd they can't because the people inside of them are too afraid of conflict.
Og de kan ikke fordi folkene inne i dem er for redde for konflikt.
EnglishThe more afraid we are, the more vulnerable we are, the more afraid we are.
Jo reddere vi er, jo mer sårbare er vi, jo mer redde er vi.
EnglishHe was afraid of doing damage to the patients he was trying to help.
Han var redd for å skade pasientene han prøvde å hjelpe.
EnglishSo for instance, if you're afraid of going to the doctor and getting stuck with a needle, we do microneedle arrays.
Så for eksempel, hvis du er redd for å gå til legen og bli stukket av en nål, gjør vi mikronål-rekker.
EnglishIf we aren't going to be afraid of conflict, we have to see it as thinking, and then we have to get really good at it.
Dersom vi ikke skal være redde for konflikter, må vi se på det som tenking, og så må vi bli veldig bra på det.
EnglishI'm afraid she's going to think I'm a monster."
EnglishI'm afraid that a lot of people take that sentiment to mean that we don't have to do the sorts of things that Al Gore is trying so hard to get us to do.
Jeg er redd for at mange tar den oppfatning til å mene at vi ikke trenger å gjøre disse tingene som Al Gore jobber så hardt for å få oss til å gjøre.
English7:23 In surveys of European and American executives, fully 85 percent of them acknowledged that they had issues or concerns at work that they were afraid to raise.
7:23 I undersøkelser blant europeiske og amerikanske sjefer, innrømte hele 85 prosent av dem at de hadde problemer eller bekymringer på jobben som de var redde for å ta opp.
EnglishAfraid of the conflict that that would provoke, afraid to get embroiled in arguments that they did not know how to manage, and felt that they were bound to lose.
Redde for konflikten som det ville fremprovosere, redde for å bli sittende fast i diskusjoner som de ikke visste hvordan de skulle håndtere, og følte at de var dømt til å tape.