Engelsk-norsk oversettelse av "Afghanistan"

EN

"Afghanistan" norsk oversettelse

NO

"Afghanistan" engelsk oversettelse

EN

Afghanistan {egennavn}

volume_up
1. geografi
Afghanistan
This is a diagram of the U.S. counterinsurgency strategy in Afghanistan.
Dette er USAs antiopprørs-strategi i Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
It has zones of production, like Afghanistan and Columbia.
Den har produksjonssoner som Afghanistan og Colombia.
NO

Afghanistan {egennavn}

volume_up
1. geografi
Afghanistan
Dette er USAs antiopprørs-strategi i Afghanistan.
This is a diagram of the U.S. counterinsurgency strategy in Afghanistan.
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Den har produksjonssoner som Afghanistan og Colombia.
It has zones of production, like Afghanistan and Columbia.

Eksempler av "Afghanistan" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
EnglishThis is a diagram of the U.S. counterinsurgency strategy in Afghanistan.
EnglishIt has zones of production, like Afghanistan and Columbia.
EnglishI happen to believe that Libya was necessary and that military intervention in Afghanistan was also necessary.
Jeg tror faktisk at Libya var nødvendig og at militær intervensjon i Afganistan også var nødvendig.
EnglishWhen I first came to Afghanistan in 2005 as a foreign minister, I met the commander of ISAF, the international troops.
Da jeg først kom til Afghanistan i 2005 som utenriksminister, møtte jeg kommandøren av ISAF, de internasjonale styrkene.
EnglishMy guess is Iraq and Afghanistan are the last times when the West has tried to do it themselves, and we haven't succeeded.
Jeg tipper at Iraq og Afghanistan blir de siste tilfellene der Vesten prøver å gjøre det selv, og vi har ikke fått det til.
English3:27 Let us turn to Afghanistan.
EnglishIllustrating the tips and tricks for breaking down big issues, he distills an overwhelming infographic on U.S. strategy in Afghanistan to a few elementary points.
Ved å illustrere triksene for å gjøre store problemer mindre, koker han en enorm informasjonsgrafikk over amerikansk strategi i Afghanistan ned til noen få elementære poenger.
English11:45 And I would personally say that we have to craft new political realities, not only in places like India, Afghanistan, Kenya, Pakistan, what have you, but here at home as well.
11:45 Og personlig vil jeg si at vi må skape nye politiske virkeligheter ikke bare i land som India, Afghanistan, Kenya, Pakistan, og så videre, men også her hjemme.

Synonymer (engelsk) for "Afghanistan":

Afghanistan