Engelsk-norsk oversettelse av "affect"

EN

"affect" norsk oversettelse

NO
EN

affect {substantiv}

volume_up
1. psykologi

Eksempler av "affect" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishDeleting your Google Account will affect all products associated with that account.
Sletting av Google-kontoen påvirker alle produktene knyttet til denne kontoen.
EnglishYou can modify the playlist but doing so will affect the playlist for everyone.
Du kan endre spillelisten, men det påvirker i så fall spillelisten til alle du deler med.
EnglishChanging this setting doesn’t affect any other Google products you use.
Endring av denne innstillingen påvirker ikke andre Google-produkter du bruker.
EnglishLike indents, tab stops affect documents at the specific paragraph level.
Like indents, tab stops affect documents at the specific paragraph level.
EnglishAny changes in exchange rates will not affect the amount refunded.
Eventuelle endringer i valutakurser påvirker ikke refusjonsbeløpet.
EnglishThey even affect the food that we eat and our governments.
De påvirker til og med maten vi spiser og regjeringene våre.
EnglishSome templates may only affect one part of your site.
Noen av malene påvirker kanskje bare én del av nettstedet ditt.
EnglishIs your sound issue limited to specific websites or Apps, or does it affect all websites and Apps?
Er lydproblemet begrenset til bestemte nettsteder eller apper, eller påvirker det alle nettsteder og apper?
EnglishThese changes may affect your use of Google products.
Disse endringene kan påvirke bruken din av Google-produkter.
English12:28 Why don't they affect me? (Laughter) (Applause) The answer may surprise you.
12:28 Hvorfor virker de ikke på meg? (Latter) (Applaus) Svaret vil kanskje overraske dere. Hva er homeopati?
EnglishWhen a woman stands up and says, "No, I won't go to the back of the bus," she didn't just affect her life.
Når en kvinne reiser seg og sier, "Nei, jeg vil ikke gå bak i bussen," påvirket hun ikke kun sitt eget liv.
EnglishRevocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies.
Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies.
EnglishThey affect our communications, our pension funds.
De påvirker kommunikasjonen vår, pensjonsfondene våre.
EnglishMargins affect the formatting of an entire document.
EnglishChanging these settings will affect Google Chrome as well as other Internet browsers on your computer.
Hvis du endrer disse innstillingene, påvirkes ikke bare Google Chrome, men også andre nettlesere på datamaskinen din.
EnglishOne factor is how advertisers set up their AdSense for content campaigns, which will affect which auctions they enter.
Konfigureringen av AdSense for innhold-kampanjene påvirker for eksempel hvilke auksjoner de kan delta i.
EnglishRemember, your Gmail's display language doesn't affect the language in which your messages are sent and received.
Remember, your Gmail's display language doesn't affect the language in which your messages are sent and received.
EnglishWill implementing the suggestions in my scorecard affect my site's ranking in Google search results?
Blir rangeringen av nettstedet mitt i Googles søkeresultater påvirket hvis jeg implementerer forslagene i resultatkortet mitt?
EnglishHow can malware affect my computer?
Hvordan kan skadelig programvare påvirke datamaskinen min?
EnglishWhile this doesn’t affect the allow and block functionality of the Ad review center, it does mean that currently:
Dette påvirker ikke funksjonaliteten for å tillate og blokkere annonser i annonsevurderingssenteret, men det betyr at: