Engelsk-norsk oversettelse av "advocate"

EN

"advocate" norsk oversettelse

NO
EN

advocate {substantiv}

volume_up
advocate (også: lawyer)

Eksempler av "advocate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd that level of complacency means they don't feel the need to advocate for that culture.
Og dette nivået av tilfredshet betyr at de ikke føler et behov for å forsvare denne kulturen.
EnglishGoogle ads are not permitted to appear on sites that sell, facilitate or advocate the sales of weapons and weapon accessories.
Google-annonser kan ikke bli vist på nettsteder som selger, fremmer eller forsvarer salg av våpen og våpentilbehør.
EnglishAnd some of those girls who walked in the room very shy have taken bold steps, as young mothers, to go out there and advocate for the rights of other young women.
Og noen av disse jentene som var veldig sjenerte da de kom inn har tatt modige steg, som unge mødre, ved å dra ut og forfekte andre unge kvinners rettigheter.
EnglishAnd what's needed is a genuine transnational youth-led movement that works to actively advocate for the democratic culture -- which is necessarily more than just elections.
Og det som trengs er en ekte transnasjonal ungdomsledet folkebevegelse som fungerer til å aktivt forsvare den demokratiske kulturen - som er nødvendigvis mer enn bare valg.