Engelsk-norsk oversettelse av "advice"

EN

"advice" norsk oversettelse

NO
EN

advice {substantiv}

volume_up
Excellent insights into human psychology, wise advice on every page.
Ypperlig innsikt i menneskets psykologi, gode råd på hver side.
Vennlige råd - men nå: svært feilaktig.
For tax advice or more technical questions about how tax laws apply to you, please consult your tax advisor.
Kontakt regnskapsfører for å få råd om skatt og svar på mer tekniske spørsmål om hvordan skattelovgivningen påvirker deg.

Eksempler av "advice" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishExcellent insights into human psychology, wise advice on every page.
Ypperlig innsikt i menneskets psykologi, gode råd på hver side.
EnglishGoogle is unable to provide you with tax advice and you should consult your own tax advisor.
Google besørger ikke skatterådgivning, og vi oppfordrer deg til å kontakte en egnet økonomirådgiver.
EnglishGoogle cannot provide financial advice or assistance.
Google kan ikke gi deg økonomisk rådgivning eller hjelp.
EnglishUnfortunately, we're unable to indicate which form is applicable for you, as we're unable to provide tax advice.
Vi kan dessverre ikke angi hvilket skjema som gjelder for deg, siden vi ikke kan tilby skatterådgivning.
EnglishSo they privately got advice from a famous lyricist, who I won't name, and he faxed them some suggestions.
Så i det stille søkte de råd fra en berømt tekstforfatter, som jeg ikke vil navngi, og han sendte noen forslag på faks.
EnglishFor tax advice or more technical questions about how tax laws apply to you, please consult your tax advisor.
Kontakt regnskapsfører for å få råd om skatt og svar på mer tekniske spørsmål om hvordan skattelovgivningen påvirker deg.
EnglishBenign advice -- now, profoundly mistaken.
EnglishBut until they have the same energy consumption per person, they shouldn't give advice to others -- what to do and what not to do.
Men før de har det samme energiforbruket per person, bør de ikke gi råd til andre -- om hva de må gjøre og ikke gjøre.
EnglishSo my advice to you is, look at what's in your hand -- your identity, your influence, your income -- and say, "It's not about me.
Så mitt råd til deg er, se på hva du har i hånden – din identitet, din innflytelse, din inntekt – og si: «Det handler ikke om meg.
EnglishAny tax-related information provided by Google is not intended as and should not be construed as legal, tax or investment advice.
Eventuell skatterelatert informasjon fra Google er ikke ment som og bør ikke tolkes som juridiske, skattemessige eller investeringsmessige råd.
EnglishProviding comprehensive coverage on breaking-news stories, its target audience is Ireland's business professionals and users seeking personal financial advice.
Providing comprehensive coverage on breaking-news stories, its target audience is Ireland's business professionals and users seeking personal financial advice.
EnglishRemember to check out the IMA SDK developer site for additional details about the API and advice on how to troubleshoot technical issues.
Husk å besøke utviklernettstedet for SDK for interaktive medieannonser for å få mer informasjon om programmeringsgrensesnittet, og få tips til hvordan du feilsøker tekniske problemer.
EnglishIf your app uses a trademark not owned by you, or if you are not sure whether a brand is a trademark, you should get legal advice before publishing.
Hvis du i appen bruker et varemerke som ikke rettmessig tilhører deg, eller om du ikke er sikker på om en merkevare er et varemerke, bør du innhente juridisk bistand før publisering.
EnglishFor additional details about the IMA SDK, check out the IMA SDK developer site for API references, and advice on how to troubleshoot technical issues.
Hvis du vil vite mer om IMA SDK-en, kan du gå til IMA SDK-utviklernettstedet for å finne referanser til programmeringsgrensesnittet og få tips til hvordan du feilsøker tekniske problemer.