EN

advertisement {substantiv}

volume_up
1. "commercial solicitation"
advertisement (også: advertising, commercial, ad)
This feature specifies Google advertisement URLs that should be targeted to be excluded from the ads results set.
Denne funksjonen angir nettadresser for Google-reklame som bør være målrettet for å bli ekskludert fra annonseresultatenes vilkårsett.
The only labels we allow to put above ads are "sponsored links" or "advertisements".
De eneste etikettene det er tillatt å bruke ovenfor annonsene, er «sponsede linker» eller «reklame».
These guidelines apply to all content in your app, including user generated content, in-app products, and advertisements.
Disse retningslinjene gjelder for alt innhold i appen din, inkludert brukergenerert innhold, produkter i appen og reklame.

Eksempler av "advertisement" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPostSecret.com is the most visited advertisement-free blog in the world.
PostSecret.com er den mest besøkte reklamefrie bloggen i verden.
EnglishThis feature specifies Google advertisement URLs that should be targeted to be excluded from the ads results set.
Denne funksjonen angir nettadresser for Google-reklame som bør være målrettet for å bli ekskludert fra annonseresultatenes vilkårsett.
EnglishVPAID defines a uniform run-time environment so that a compliant player can accept any compliant advertisement from any other party.
Ifølge VPAID defineres et enhetlig kjøretidsmiljø slik at en avspiller som er i overensstemmelse med definisjonen, kan godta alle gyldige annonser fra andre parter.

Synonymer (engelsk) for "advertisement":

advertisement
advertising
classified advertisement