Engelsk-norsk oversettelse av "advantage"

EN

"advantage" norsk oversettelse

NO
EN

advantage {substantiv}

volume_up
1. "superiority; mastery"
advantage (også: advance, benefit, perk, perk)
Take advantage of this by assigning multiple placements to one ad unit.
Dra fordel av dette ved å gi flere plasseringer til en annonseenhet.
1:49 But it was something he later turned to his advantage.
1:49 Men dette var noe han senere vendte til sin fordel.
500 years ago, it ran into a competitor with a lethal advantage.
500 år siden møtte det en konkurrent med en dødelig fordel.

Eksempler av "advantage" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishTake advantage of this by assigning multiple placements to one ad unit.
Dra fordel av dette ved å gi flere plasseringer til en annonseenhet.
EnglishAnd they take advantage of the innocent, the naive, the grieving, the needy people out there.
Og de utnytter seg av de uskyldige, de naive, de sørgende og trengende menneskene der ute.
English2:24 We deceive to gain advantage and to hide our weaknesses.
2:24 Vi bedrar for å få et overtak og for å gjemme våre svakheter.
English500 years ago, it ran into a competitor with a lethal advantage.
500 år siden møtte det en konkurrent med en dødelig fordel.
English1:49 But it was something he later turned to his advantage.
1:49 Men dette var noe han senere vendte til sin fordel.
EnglishWhen you sign in to Chrome with your Google Account, you can take advantage of several time-saving services:
Når du logger på Chrome med Google-kontoen din, kan du nyte godt av flere tidsbesparende tjenester:
EnglishThe recipe to make those films is to take advantage of the fact that proteins are extremely smart at what they do.
Oppskriften til å lage de filmene er å utnytte det faktum at proteiner er ekstremt smarte på det de gjør.
EnglishAnd we take advantage of something that is very simple.
EnglishBecause, you know, we obviously have the advantage.
EnglishYou can request a password to log in to Google+ directly as your page in order to take advantage of third-party tools.
Du kan be om et passord for å logge deg på Google+ direkte som siden din, så du kan benytte deg av tredjepartsverktøy.
EnglishWe've highlighted five ways you can take advantage of the tools below to improve the visibility of the content you've worked hard to create.
Vi har uthevet fem måter du kan bruke verktøyene på for å forbedre synligheten til innholdet ditt.
EnglishBesides the tips listed above, you can take advantage of many keyboard shortcuts available for windows and tabs in Google Chrome.
I tillegg til tipsene ovenfor, kan du bruke mange nyttige hurtigtaster for vinduene og fanene i Google Chrome.
EnglishBut our genetic code still carries the selfish and aggressive instincts that were of survival advantage in the past.
Men vår genetiske kode bærer fortsatt de egoistiske og aggressive instinktene som var til fordel for vår overlevelse i fortiden.
EnglishTake advantage of Gmail’s automatic importance ranking by turning on notifications for messages labeled “Important.”
Benytt deg av muligheten for automatisk rangering etter viktighet i Gmail ved å slå på varsler for meldinger merket som «Viktig».
EnglishThe advantage of the asynchronous code is that it's guaranteed never to get in the way of other parts of your web page loading.
Fordelen med den asynkrone koden er at den garantert aldri kommer i veien for andre deler av nettsiden din under innlasting.
EnglishIt takes advantage of the others.
EnglishBy setting up a password for your Google+ page, you're able to take advantage of numerous third party tools that link to your Google account.
Ved å sette opp et passord for Google+-siden din kan du benytte deg av flere tredjepartsverktøy som kan kobles til Google-kontoen din.
EnglishWe've highlighted five ways you can take advantage of these tools to improve the visibility of the content you've worked hard to create.
Vi har fremhevet fem måter du kan dra fordel av disse verktøyene på for å forbedre synligheten til innholdet du har jobbet hardt for å skape.
EnglishTo fully take advantage of this feature, make sure you're signed in to Chrome on other devices, such as your computer or tablet.
For å få mest mulig ut av synkroniseringen, bør du også passe på at du har logget på Chrome på andre enheter, som f.eks. datamaskinen eller nettbrettet ditt.
English11:54 So the question was: was there any way to preserve that spatial relationship while still taking advantage of all of the things that digital had to offer us?
11:54 Så spørsmålet var: fantes det noen måte å bevare dette romlige forholdet på samtidig som man gjorde nytte av alt som det digitale kunne tilby oss?

Synonymer (engelsk) for "advantage":

advantage