Engelsk-norsk oversettelse av "advance"

EN

"advance" norsk oversettelse

NO
EN

advance {substantiv}

volume_up

Eksempler av "advance" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSelect any of the options in advance, and the action will be performed once the device is back online.
Velg ett av alternativene på forhånd, og handlingen utføres når enheten er tilbake på nettet.
EnglishAnd everybody says, well don't they advance in the winter time?
Og alle sier: "Rykker de ikke fram i løpet av vinteren?"
EnglishYou can start a Hangout On Air right away or schedule one in advance using Google+ event.
Du kan enten starte en Hangout On Air umiddelbart, eller planlegge den på forhånd ved å opprette et Google+-arrangement.
EnglishSo it's not far-fetched to say that, at some point, online video is going to dramatically accelerate scientific advance.
Så det er ikke så feil å si at en eller annen gang vil video på nettet dramatisk aksellerere forskning.
EnglishAnd as humans, we are far better at seeing the problems way in advance, but ultimately we knock them down.
Og som mennesker, er vi mye flinkere til å oppdage problemer lang tid i forveien, men til slutt rydder vi dem av veien.