Engelsk-norsk oversettelse av "adult"

EN

"adult" norsk oversettelse

NO
NO
EN

adult {substantiv}

volume_up
1. "fully grown human"
adult
That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
Det er en ekstra voksen levealder som er blitt lagt til levetiden vår.
Well, the human body is literally packed with them: 60,000 miles worth in a typical adult.
Vel, menneskekroppen er bokstavlig talt proppfull av dem, Omtrent 96 500 km i en gjennomsnittlig voksen.

Eksempler av "adult" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd as it turns out, fat is one of the best sources of adult stem cells.
Og det viser seg, at fett er en av de beste kildene til somatiske stamceller.
EnglishThat's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
Det er en ekstra voksen levealder som er blitt lagt til levetiden vår.
EnglishFor example, you can set filters to avoid ads showing on pages with adult content.
Du kan for eksempel angi filtre for å unngå at annonser blir vist på sider med seksuelt innhold.
EnglishFor example, adult filters in English should weigh the word ‘porno’ higher than ‘sex’.
Eksempel: Filtre for voksent innhold bør ha høyere vekting for ordet «porno» enn ordet «sex».
EnglishThe two common policy violations that trigger this are adult and sensitive content.
De to vanligste bruddene på retningslinjene som utløser dette, er seksuelt og sensitivt innhold.
EnglishGoogle ads may not be displayed on adult search results.
Google-annonser kan ikke vises sammen med søkeresultater for seksuelt innhold.
EnglishUser profiles may also include profanity and adult links.
Brukerprofiler kan også inneholde blasfemi og koblinger til voksent innhold.
EnglishWhy does Google think that my site contains "adult content"?
Hvorfor mener Google at nettstedet mitt inneholder seksuelt innhold?
EnglishWould an image of a girl in a bikini be considered adult content?
Blir et bilde av en jente i bikini ansett som seksuelt innhold?
EnglishWell, the human body is literally packed with them: 60,000 miles worth in a typical adult.
Vel, menneskekroppen er bokstavlig talt proppfull av dem, Omtrent 96 500 km i en gjennomsnittlig voksen.
EnglishYou can help prevent adult content from appearing in your search results when you turn SafeSearch on.
Med Sikkert Søk kan du bidra til å forhindre at seksuelt innhold vises i søkeresultatene dine.
EnglishIf their application is approved, all payments will be made to the adult responsible for the site.
Hvis søknaden godkjennes, foretas alle utbetalinger til den voksne som er ansvarlig for nettstedet.
EnglishAnd it has -- the steady state is, more or less, one percent of the adult world population is HIV-infected.
Og det har det -- mer eller mindre, en prosent av verdens voksne befolkning er HIV smittet.
EnglishWould it be a violation if a page simply contained a name and a link of adult site?
Blir det ansett som et brudd hvis en side bare inneholder et navn på og en link til et nettsted med seksuelt innhold?
EnglishBut adult stem cells are not embryonic stem cells.
Men somatiske stamceller er ikke embryonale stamceller.
EnglishYou can help prevent adult content from appearing in your search results when you turn SafeSearch on.
Med bruk av Sikkert Søk kan du bidra til å forhindre at innhold uegnet for mindreårige vises i søkeresultatene dine.
EnglishPlease note that we also don't allow AdSense for search (AFS) search boxes to be placed on adult content pages.
Husk også at det ikke er tillatt å plassere AFS-søkefelter (AdSense for søk) på sider med seksuelt innhold.
EnglishOur policy regarding adult or mature content may include any material that is not appropriate for all audiences.
Retningslinjene våre for seksuelt innhold kan omfatte alt materiale som ikke egner seg for alle målgrupper.
EnglishFor more information about different types of adult violations, click on the links below:
Hvis du vil ha mer informasjon om forskjellige typer brudd på retningslinjene for seksuelt innhold, kan du klikke på linkene nedenfor:
EnglishWe don't allow ads to be displayed on pages with links or ads that drive traffic to adult or mature content.
Vi tillater ikke at annonser blir vist på sider med linker eller annonser som genererer trafikk til seksuelt innhold.

Synonymer (engelsk) for "adult":

adult