Engelsk-norsk oversettelse av "address"

EN

"address" norsk oversettelse

NO
EN

address {substantiv}

volume_up
1. "direction for letters"
Address Only AdSense applications with valid mailing addresses will be approved.
Adresse Bare AdSense-søknader med en gyldig postadresse blir godkjent.
If you need to find your device's MAC address, follow these steps:
Hvis du har behov for å finne enhetens MAC-adresse, bruker du følgende fremgangsmåte:
If you need to find your device's MAC address, follow these steps:
Hvis du trenger å finne enhetens MAC-adresse, gjør du følgende:

Eksempler av "address" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe easiest way to create a bookmark is to click the icon in the address bar.
Den enkleste måten å lage et bokmerke på er å klikke på -ikonet i adressefeltet.
EnglishThen click Remove next to the email address you want to remove from your account.
Deretter klikker du på Fjern ved siden av e-postadressen du vil fjerne fra kontoen.
EnglishOnce you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
Once you're set up, there are two ways to address a message to your contact group:
EnglishUse your voice to set reminders for yourself or call people in your address book.
Bruk stemmen til å legge til påminnelser eller til å ringe folk i kontaktlisten din.
EnglishWhen you receive the email, simply click on the link to confirm your email address.
Når du mottar e-posten, klikker du på koblingen for å bekrefte e-postadressen din.
EnglishThis is the email address you use to log in to your Google AdSense account.
Dette er e postadressen du bruker til å logge deg på Google AdSense-kontoen din.
EnglishIf you have Gmail on your account, your primary username is your Gmail address.
Hvis du har Gmail på kontoen din, er hovedbrukernavnet ditt Gmail-adressen.
EnglishYou can see all your browsing history by typing chrome:history in the address bar.
Du kan se hele nettleserloggen din ved å skrive chrome:logg i adressefeltet.
EnglishYou can hide the bookmarks bar that is docked by default underneath the address bar.
Du kan skjule bokmerkeraden som er forankret som standard under adressefeltet.
EnglishAnd that is: they intended to publish my email address at the end of every column.
Og det er, at avisen tenkte å publisere e-post adressen min etter alle spaltene mine.
EnglishQ: Will my Gmail address or other contact information be visible on the web?
Sp.: Blir Gmail-adressen min eller annen kontaktinformasjon synlig på nettet?
EnglishYou must click on the link in this verification email to confirm your email address.
Du må klikke på koblingen i denne bekreftelsen for å bekrefte e-postadressen.
EnglishPlease use any characters from the set below to fill out your name and address.
Vennligst bruk tegn fra settet nedenfor når du fyller inn navnet ditt og adressen din.
EnglishYour username is the full email address you used to create your account.
Brukernavnet er den fullstendige e-postadressen du brukte til å opprette kontoen.
EnglishYour primary username is the email address you use to sign in to your Google Account.
Hovedbrukernavnet er e-postadressen du bruker for å logge deg på Google-kontoen din.
EnglishYou can change the name that's linked to your email address, but not the address itself.
Du kan endre navnet som er knyttet til e-postadressen, men ikke selve adressen.
EnglishTo translate the page, click Translate in the box that appears under the address bar.
For å oversette siden klikker du på Oversett i boksen som vises under adressefeltet.
EnglishTo create a bookmark for the page you’re on, click the icon in the address bar.
For å opprette et bokmerke for den gjeldende siden klikker du på ikonet i adressefeltet.
EnglishDo you see a message saying "Please help us verify this address is yours"?
Ser du en melding der det står «Hjelp oss med å bekrefte at denne adressen er din»?
EnglishAddress Only AdSense applications with valid mailing addresses will be approved.
Adresse Bare AdSense-søknader med en gyldig postadresse blir godkjent.