Engelsk-norsk oversettelse av "additional"

EN

"additional" norsk oversettelse

EN

additional {adjektiv}

volume_up
additional (også: extra)
There are no additional fees for using Google Wallet to shop with merchants.
Det ilegges ingen ekstra gebyrer for bruk av Google Wallet når du handler med selgere.
Users that redeem the offer will simply get more storage at no additional cost.
Brukere som innløser tilbudet får simpelthen mer lagring uten ekstra kostnad.
You may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
Du kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.
additional
additional
There are no additional fees for using Google Wallet to shop with merchants.
Det ilegges ingen ekstra gebyrer for bruk av Google Wallet når du handler med selgere.
Users that redeem the offer will simply get more storage at no additional cost.
Brukere som innløser tilbudet får simpelthen mer lagring uten ekstra kostnad.
You may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
Du kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.

Eksempler av "additional" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishUsers that redeem the offer will simply get more storage at no additional cost.
Brukere som innløser tilbudet får simpelthen mer lagring uten ekstra kostnad.
EnglishThis is an additional step to ensure that your payment is transferred securely.
Hensikten med dette tilleggstrinnet er å sørge for sikker overføring av betalingen.
EnglishYou may see additional extensions and toolbars or a different search engine.
Du kan komme til å se ekstra utvidelser og verktøylinjer, eller en annen søkemotor.
EnglishPlease review these resources for additional information about tax regulations:
Se gjennom disse ressursene for å få mer informasjon om skatteforskrifter:
EnglishThere are two major benefits to having this additional data for your AdSense account:
Det er to store fordeler med å ha disse tilleggsdataene for en AdSense-konto:
EnglishFor additional detail, please consult the Google Play Developer Distribution Agreement.
Du kan finne ut mer om dette i Google Plays Distribusjonsavtale for utviklere.
EnglishThere are no additional fees for using Google Wallet to shop with merchants.
Det ilegges ingen ekstra gebyrer for bruk av Google Wallet når du handler med selgere.
EnglishWith some apps, you can buy additional content or services within the app.
Med enkelte apper kan du kjøpe ytterligere innhold eller tjenester i appen.
EnglishOnce you're signed in to Chrome you can add additional accounts and switch between them.
Når du er pålogget Chrome, kan du legge til ytterligere kontoer og bytte mellom dem.
EnglishHere are some additional guidelines for creating your in-app products:
Følgende retningslinjer kommer i tillegg ved oppretting av produkter i app:
EnglishThat's why if you don't receive your first PIN, you can request 2 additional replacement PINs.
Hvis du ikke mottar den første PIN-koden, kan du derfor be om to nye PIN-koder.
EnglishYou will see additional information about translating your app on the bottom of the APK page.
Du kan se ytterligere informasjon om oversetting av appen din nederst på APK-siden.
EnglishFull headers have additional information, like 'Message-ID' and 'Received.'
Fullstendige meldingstopptekster har tilleggsinformasjon, for eksempel E-post-ID og Mottatt.
EnglishFor additional settings, right-click the app and select "Options."
Ytterligere innstillinger finner du ved å høyreklikke på appen og velge Alternativer.
EnglishFor additional information please visit Android Developer site.
Du kan finne mer informasjon på nettstedet for Android-utviklere (bare på engelsk).
EnglishFor additional privacy information, please see the Privacy Policy.
Hvis du vil ha mer informasjon om personvern, kan du se retningslinjene for personvern.
EnglishFor additional tips and resources, visit the Webmaster resources page.
Du finner flere tips og ressurser på ressurssiden for nettredaktører.
EnglishReport additional problems If you continue to experience this error, please give us more details.
Rapporter ytterligere problemer Hvis feilen vedvarer, må du sende oss mer informasjon.
EnglishTip: Additional actions are in the Menu, so you can always delete or archive messages.
Tips: Du finner flere handlinger i -menyen, så du kan når som helst slette eller arkivere e-poster.
EnglishIf additional violations are accrued then we may need to disable your entire account.
Hvis vi oppdager flere brudd på retningslinjene, kan det hende at vi må deaktivere hele kontoen din.

Synonymer (engelsk) for "additional":

additional
English
addition
additionally
English