Engelsk-norsk oversettelse av "addition"

EN

"addition" norsk oversettelse

EN

addition {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
addition
2. "thing added"
In addition, we recommend contacting your state's Office of Consumer Protection.
I tillegg anbefaler vi at du kontakter forbrukermyndighetene der du bor.
In addition to these reports, you can see your revenue summary graphs.
I tillegg til disse rapportene kan du se inntektsoppsummering-kurver.
A nickname can be displayed in addition to your profile name, such as John “Moose” Davis.
Et kallenavn kan vises i tillegg til profilnavnet ditt, som for eksempel Jon «Elgen» Davidsen.
3. "act of adding"
addition
In addition, if a webpage is not on your primary property, you must add a third piece of code:
Hvis en nettside ikke er på den primære egenskapen din, må du legge til en tredje kodebit:
In addition, you'll only be able to add or edit your tax information once your earnings have reached the tax threshold.
I tillegg kan du bare legge til eller redigere skatteinformasjon etter at inntektene dine har nådd skattegrensen.

Eksempler av "addition" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishLOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
LOLcats er søte bilder av katter gjort enda søtere med søte bildetekster.
EnglishIn addition, we recommend contacting your state's Office of Consumer Protection.
I tillegg anbefaler vi at du kontakter forbrukermyndighetene der du bor.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan plassere opptil tre annonseenheter på en side (i tillegg til tre koblingsenheter).
EnglishIn addition to the original 50MB, Google will store two expansion files per application.
I tillegg til originalen på 50 MB, lagrer Google to utvidelsesfiler per app.
EnglishIn addition to these reports, you can see your revenue summary graphs.
I tillegg til disse rapportene kan du se inntektsoppsummering-kurver.
EnglishIn addition, remember to destroy all backup codes that you had been using to verify this account.
Du må også å slette alle reservekoder du har brukt for å bekrefte kontoen.
EnglishA nickname can be displayed in addition to your profile name, such as John “Moose” Davis.
Et kallenavn kan vises i tillegg til profilnavnet ditt, som for eksempel Jon «Elgen» Davidsen.
EnglishIn addition, some subject and sender names may show as garbled text.
I tillegg kan det hende at enkelte emner og sendernavn er uleselige.
EnglishIn addition to the 'Purchased' shelf, eBooks will also appear on your 'My Books on Google Play' shelf.
Foruten på Kjøpt-hyllen vises også e-bøker på Mine bøker i Google Play-hyllen.
EnglishIn addition, if a webpage is not on your primary property, you must add a third piece of code:
Hvis en nettside ikke er på den primære egenskapen din, må du legge til en tredje kodebit:
EnglishIn addition to the top row of keys, here are a few handy keyboard combinations.
Vi har listet opp de mest brukte hurtigtastene nedenfor.
EnglishIn addition, in order to set up the app on your iPhone using a QR code, you must have a 3G model or later.
I tillegg må du ha en 3G-modell eller nyere hvis du vil konfigurere appen på iPhone.
EnglishIn addition to that, here are some tips to help you prevent invalid activity on your ads:
I tillegg til dette, finner du her noen tips for å bidra til å forhindre ugyldig aktivitet på annonsene:
EnglishKeep in mind that the address bar shows matches from your browsing history, in addition to predictions.
Vær oppmerksom på at adressefeltet viser deg treff fra nettlesingsloggen i tillegg til forslagene.
EnglishOkay, but in addition, voice-based tests are non-expert.
Okay, men i tillegg, er stemmebaserte prøver non-ekspert.
EnglishIn addition, ad code may not be placed alongside email messages, such as web-based email programs.
I tillegg skal ikke annonsekode, for eksempel for e-postprogrammer på Internett, plasseres ved siden av e-poster.
EnglishIf necessary, an app can apply custom constraints in addition to the licensing status obtained from Google Play.
Ved behov kan en app bruke tilpassede begrensninger i tillegg til lisensieringsstatusen fra Google Play.
EnglishYou can also display other names you go by, like professional affiliations, or "Dave" in addition to "David."
Du kan også vise andre navn du kjennes ved, som for eksempel yrkestitler, eller «Jonny» i tillegg til «Jon».
EnglishIn addition to uncovering unexpected behavior, you can use this data to optimize your site performance.
I tillegg til å avdekke uventet atferd kan du bruke disse dataene til å optimalisere resultatene for nettstedet ditt.
EnglishIn addition, you'll only be able to add or edit your tax information once your earnings have reached the tax threshold.
I tillegg kan du bare legge til eller redigere skatteinformasjon etter at inntektene dine har nådd skattegrensen.

Synonymer (engelsk) for "addition":

addition
additional
English
additionally
English