Engelsk-norsk oversettelse av "adaptive"

EN

"adaptive" norsk oversettelse

EN

adaptive {adjektiv}

volume_up

Eksempler av "adaptive" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishNovelty is adaptive when things are changing and you need to adapt yourself.
Nyhetssøkende væremåte er tilpasningsdyktig når ting endrer seg og man må tilpasse seg.
EnglishHow could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
Hvordan kunne det noen sinne være tilpasningsdyktig for noen organisme å overkomme egeninteresse?
EnglishThe bandwidth used by Hangouts is adaptive and will vary to provide the best experience for the given conditions of the participants’ network.
Båndbredden som brukes av Hangouts, tilpasses og varierer for å gi den beste opplevelsen under de gitte forholdene i deltakerens nettverk.
EnglishAnd finally, we are putting together an adaptive ecosystem that will match different learners with different apps according to their evolving learning style.
Og endelig, vi setter sammen et fleksibelt økosystem som vil matche mennesker med ulike måter å lære på med ulike applikasjoner i tråd med deres egen læremåte under utvikling.
EnglishOptimize your network for Hangouts: Hangouts is adaptive in the ways it attempts to establish a network connection between a participant on your network and the Google conference servers.
Optimaliser nettverket for Hangouts: Hangouts tilpasser seg forholdene ved etablering av en nettverksforbindelse mellom en deltaker i nettverket ditt og Google-konferanseservere.

Synonymer (engelsk) for "adaptive":

adaptive
English
adaptative
English
adapter