Engelsk-norsk oversettelse av "Adam"

EN

"Adam" norsk oversettelse

NO
NO

"Adam" engelsk oversettelse

EN
EN

Adam {egennavn}

volume_up
1. alminnelig
Adam
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
A then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
En på den tiden ukjent filosof kalt Adam Smith skrev i 1759 en bok kalt "De Moralske Følelsers Filosofi."
2. "male given name"
Adam
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
A then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
En på den tiden ukjent filosof kalt Adam Smith skrev i 1759 en bok kalt "De Moralske Følelsers Filosofi."
NO

Adam {egennavn}

volume_up
Adam
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
En på den tiden ukjent filosof kalt Adam Smith skrev i 1759 en bok kalt "De Moralske Følelsers Filosofi."
A then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
Adam
volume_up
Adam {egen.} (male given name)
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
Adam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
En på den tiden ukjent filosof kalt Adam Smith skrev i 1759 en bok kalt "De Moralske Følelsers Filosofi."
A then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."

Eksempler av "Adam" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAdam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
English1:04 Adam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
1:04 Så for 29 år siden, hadde jeg denne termolæreren som snakket om absorpsjon og kjøling.
EnglishA then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
En på den tiden ukjent filosof kalt Adam Smith skrev i 1759 en bok kalt "De Moralske Følelsers Filosofi."
EnglishAdam Savage talks about his fascination with the dodo bird, and how it led him on a strange and surprising double quest.
På EG'08 forteller Adam Savage om sin fascinasjon for dodoen og hvordan denne fascinasjonen sendte han på et merkelig og overraskende dobbeltoppdrag.
EnglishNow this is the same Adam Smith who, 17 years later, would write a little book called "The Wealth of Nations" -- the founding document of economics.
Dette er den samme Adam Smith som, 17 år senere, kom til å skrive en liten bok ved navn "Nasjonenes Velstand" -- dokumentet som stiftet økonomi.
EnglishAdam Grosser talks about a project to build a refrigerator that works without electricity — to bring the vital tool to villages and clinics worldwide.
Adam Grosser snakker om et prosjekt om å bygge et kjøleskap som fungerer uten strøm, og få dette livsviktige redskapet ut til landsbyer og sykehus verden over.
English13:24 And the Koran says, He speaks to the angels and says, "When I have finished the formation of Adam from clay, and breathed into him of my spirit, then, fall in prostration to him."
13:24 Og Koranen sier, han snakker til englene og sier, "Når jeg er ferdig med dannelsen av Adam fra leire, og har pustet inn i ham, min ånd, fall så på kne for ham."

Synonymer (engelsk) for "Adam":

Adam