Engelsk-norsk oversettelse av "ad"

EN

"ad" norsk oversettelse

volume_up
ad {subst.} [forkortelse]
NO
NO

"ad hoc" engelsk oversettelse

EN
EN

ad {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. "advertisement"
The only labels we allow to put above ads are "sponsored links" or "advertisements".
De eneste etikettene det er tillatt å bruke ovenfor annonsene, er «sponsede linker» eller «reklame».
For each ad, you'll see the AdWords account or ad network, typically a URL, along with an example ad creative.
For hver enkelt annonse får du seAdWords-kontoen eller annonsenettverket (som vanligvis er en nettadresse) samt et eksempel på en reklame.
1:30 ♫ 10 kroner pr episode uten reklame
Coverage is the percentage of ad requests that returned at least one ad.
Dekning er prosentandelen av antall annonseforespørsler som returnerte minst én annonse.
When this happens, the smaller ad is served neatly along the top of the larger ad unit.
I slike tilfeller vises en mindre annonse pent plassert midt i den større annonseenheten.
For standard content ads, we count a click when a user clicks on an ad.
For standard innholdsannonser teller vi klikk når en bruker klikker på en annonse.
NO

ad hoc {adjektiv}

volume_up
1. alminnelig
ad hoc
volume_up
ad hoc {adj.} (impromptu)
Med andre ord, det er ganske tilfeldig, ganske ad hoc, hvordan vi finner ut hva vi burde gjøre.
In other words, it's kind of random, kind of ad hoc, how we figure out what we should do.
2. "latin"
ad hoc
volume_up
ad hoc {adj.} (latin)
Med andre ord, det er ganske tilfeldig, ganske ad hoc, hvordan vi finner ut hva vi burde gjøre.
In other words, it's kind of random, kind of ad hoc, how we figure out what we should do.

Eksempler av "ad" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishBelow are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
Nedenfor finner du noen av de vanligste spørsmålene om deaktivert annonsevisning.
EnglishAd location: Select the location on the page where ads in this placement appear.
Annonseplassering: Velg hvor på siden annonser i denne plasseringen skal vises.
EnglishEarnings are the revenue that you accrue through your participation in AdSense.
Inntekter er de inntektene du genererer gjennom deltakelse i AdSense-programmet.
EnglishIf you already have an account, you can easily link it to your AdSense account.
Hvis du allerede har en konto, kan du enkelt koble den til AdSense-kontoen din.
EnglishAdSense Direct is a new way for you, as a publisher, to sell your ad inventory.
AdSense Direct er en ny måte du som utgiver kan selge annonsebeholdningen din på.
EnglishThe 'Payee Name' field on the AdSense application is limited to 35 characters.
Feltet for utbetalingsmottaker hos AdSense-applikasjonen er begrenset til 35 tegn.
EnglishUnsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
Språk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
EnglishBelow is a list of the current AdSense known issues and their possible workarounds.
Nedenfor finner du en liste over kjente AdSense-problemer og mulige løsninger.
EnglishBefore you block a Google-certified ad network, you should consider the following:
Før du blokkerer et Google-sertifisert annonsenettverk, bør du tenke over følgende:
EnglishIf you have been suspended, you’ll still be able to log into your AdSense account.
Hvis kontoen din er blitt suspendert, kan du fortsatt logge på AdSense-kontoen din.
EnglishThis is the email address you use to log in to your Google AdSense account.
Dette er e postadressen du bruker til å logge deg på Google AdSense-kontoen din.
EnglishThe recommended ad layout is for all placements across your entire template.
Det anbefalte annonseoppsettet er ment for alle plasseringene i hele malen din.
EnglishSome of the Google ad units are designed to display without the visible URL.
Enkelte annonseenheter fra Google er laget for å vises uten en synlig nettadresse.
EnglishYou have the ability to define your own ad placements using your custom channels.
Du kan definere dine egne annonseplasseringer ved hjelp av de egendefinerte kanalene.
EnglishTo sign up for an AdSense account through YouTube, follow the steps below:
Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg for en AdSense-konto via YouTube:
EnglishIf you are approved, ads will automatically start showing up in your ad units.
Hvis du blir godkjent, blir annonser vist automatisk i annonseenhetene dine.
EnglishThe percentage of times a requested video ad is returned and starts playing.
Dette er antall ganger en forespurt videoannonse leveres og begynner å spilles av.
EnglishAdSense for search uses Google search to return search results to end users.
AdSense for søk bruker Google-søk til å returnere søkeresultater til sluttbrukere.
EnglishYes, in this case you'll need to change your AdSense code in order to integrate.
Ja, i dette tilfellet må du endre AdSense-koden din for å kunne integrere.
EnglishAre you comparing your Analytics data to AdSense for content ad unit data?
Sammenligner du Analytics-dataene med annonseenhetsdata for AdSense for innhold?

Synonymer (engelsk) for "ad":

ad
classified ad