Engelsk-norsk oversettelse av "actually"

EN

"actually" norsk oversettelse

EN

actually {adverb}

volume_up
1. "really"
actually (også: indeed)
The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
Bibelen snakker faktisk om kognitiv psykologi, veldig primitiv kognitiv psykologi.
You can actually see it extending over the course of the strike, and actually hyperextending.
Dere kan faktisk se hvordan det- -strekker seg gjennom hele hugget, og hvordan det overstrekkes.
These things actually become cheaper to build than the alternatives.
Disse tingene blir faktisk billigere å bygge enn alternativene.
But DNA had actually generated a faster way of learning: it had produced organisms with brains, and those organisms can learn in real time.
Men DNA hadde i virkeligheten gitt oss en raskere måte å lære på: det hadde skapt organismer med hjerne, og de organismene kan lære i sann tid.
5:05 Research shows that 50 percent of children, almost 50 percent of children diagnosed with autism are actually suffering from hidden brain seizures.
5:05 Forskning viser at 50 prosent av barna, nesten 50 prosent av barna med diagnosen autisme i virkeligheten lider av skjulte hjerneanfall.

Eksempler av "actually" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English1:56 So the question was, can it actually find marijuana in students' lockers?
1:56 Så, spørsmålet er om den er i stand til å finne marihuana i elevenes skap?
EnglishAnd once you have that, you can actually begin to build the neocortical column.
Og når du har gjort det, kan du faktisk begynne å bygge den neokortikale kolonnen.
EnglishIf you actually think, you remove the myth and there is still something wonderful.
Hvis du tenker på det, så fjerner du myten også er det fremdeles vidunderlig.
EnglishIt had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Tanken hadde ikke slått meg at noen i hans familie var i stand til å lage noe.
EnglishAnd on top of that, these systems actually cost in the tens of thousands of dollars.
Og på toppen av det, er disse systemene kostbare, opp til titusener av dollar.
EnglishThis led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
Det førte til et lite sammenbrudd - (Latter) - noe som egentlig så mer slik ut.
EnglishIt's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Det er en sjelden begivenhet som dere får se av et isfjell som ruller rundt.
English6:01 And, unlike lots of chocolate, lots of smiling can actually make you healthier.
6:01 Og, i motsetning til mye sjokolade, kan mye smiling faktisk gjøre deg sunnere.
English5:59 What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
5:59 Det dette antyder er at vi faktisk kan ha fått historien om Internett feil.
EnglishI actually had done some research a few years before -- it's why the folder was there.
Jeg hadde faktisk undersøkt litt noen år tidligere -- det er derfor mappen var der.
EnglishSo you can think of it as tent poles that actually raise the density of the entire city.
Så man kan tenke på det som teltstenger som faktisk øker tettheten til hele byen.
English1:43 The cause of our troubles is actually the complexity that science has given us.
1:43 Årsaken til problemene våre er egentlig kompleksiteten vitenskapen har gitt oss.
EnglishThat's important, but actually most people in the crowd occupy these other roles.
Det er viktig, men faktisk har de fleste folkene i mengden andre roller.
EnglishSo what you're seeing here is actually cotton hulls from Texas, in this case.
Så det dere ser her er faktisk bomullsbelger fra Texas, i dette tilfellet.
EnglishWell, actually, I only had one Vicodin that I scanned lots and lots of times.
Vel, egentlig, så hadde jeg bare én Vicodin som jeg skannet mange ganger.
EnglishWith all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
Med alle sine ujevne vegger og rot over alt hørtes det faktisk ganske bra ut.
EnglishI asked him, what was it like to actually herd a thousand cattle across hundreds of miles?
Jeg spurte ham hvordan det var å faktisk gjete tusen kyr over hundrevis av miles.
EnglishThe Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
Bibelen snakker faktisk om kognitiv psykologi, veldig primitiv kognitiv psykologi.
EnglishYou actually lose money because it doesn't motivate them to perform any better.
Du taper faktisk penger siden det ikke motiverer dem til å yte bedre.
English14:00 No, these are my cosmetic legs, actually, and they're absolutely beautiful.
14:00 Nei, de er faktisk mine kosmetiske ben, og de er helt nydelige.

Synonymer (engelsk) for "actually":

actually
actual