Engelsk-norsk oversettelse av "actor"

EN

"actor" norsk oversettelse

EN

actor {substantiv}

volume_up
Jeg er en skuespiller som spiller en konkret rolle.
2:50 Now that I've done that -- I'll explain it in a moment -- I must tell you that I am an actor.
2:50 Nå som jeg er ferdig med det – jeg skal straks forklare det – må jeg fortelle dere at jeg er en skuespiller.

Eksempler av "actor" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou can find other movies and shows an actor has been in and learn more about them.
Du kan finne andre filmer og TV-programmer med skuespilleren, og finne ut mer om vedkommende.
English5:50 Video: Actor: Clean coal -- you've heard a lot about it.
5:50 Video: Skodespelar: Reint kol, du har høyrt mykje om det.
English5:25 Video: Actor: At COALergy we view climate change as a very serious threat to our business.
5:25 Video: Skodespelar: COALergy ser på klimaendringane som ein veldig alvorleg trussel mot forretningsdrifta vår.
English2:50 Now that I've done that -- I'll explain it in a moment -- I must tell you that I am an actor.
2:50 Nå som jeg er ferdig med det – jeg skal straks forklare det – må jeg fortelle dere at jeg er en skuespiller.
EnglishI'm an actor who plays a specific part.

Synonymer (engelsk) for "actor":

actor