Engelsk-norsk oversettelse av "activity"

EN

"activity" norsk oversettelse

NO
EN

activity {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
activity
volume_up
aktivitet {m} (kroppslig bevegelse)
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
2. "sport, hobby"
activity
volume_up
aktivitet {m} (sport, hobby)
Additionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
To see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
Gmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.

Eksempler av "activity" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAdditionally, you can report suspicious activity to our traffic team directly.
I tillegg kan du rapportere mistenkelig aktivitet direkte til trafikkteamet vårt.
EnglishYou can also check parts of your dashboard for signs of suspicious activity like:
Du kan også sjekke deler av oversikten for tegn på mistenkelig aktivitet som:
EnglishTo see activity for your entire Google Account, go to security.google.com
For å se all aktivitet for hele Google-kontoen, kan du gå til security.google.com
EnglishKeep track of your +1 activity on Google+ by visiting your Activity log.
Hold rede på +1-aktivitetene dine på Google+ ved å gå til aktivitetsloggen din.
EnglishHere are a few tips to help you determine if recent activity wasn't yours:
Her er noen tips til hvordan du kan finne ut om nylig aktivitet ikke er din:
EnglishIf none of these situations apply, then the activity might be suspicious.
Hvis ingen av disse situasjonene gjelder for deg, kan aktiviteten være mistenkelig.
EnglishThey will only see the activity update if they had access to the original post.
De ser bare aktivitetsoppdateringen hvis de hadde tilgang til det opprinnelige innlegget.
EnglishYour past searches and other web activity may also be stored in your browser.
Søkene dine og andre nettaktiviteter kan også lagres i nettleseren din.
EnglishYour activity will only show up on Google+ if you share using the +1 button on YouTube.
Aktiviteten din vises ikke på Google+ hvis du deler ved å bruke +1-knappen på YouTube.
EnglishBy default, your +1 activity updates are visible to your extended circles.
Som standard er +1-aktivitetsoppdateringene dine synlige for de utvidede kretsene dine.
EnglishGmail offers the option to view information about recent activity in your inbox.
I Gmail kan du vise informasjon om forrige aktivitet i innboksen.
EnglishOn your Google+ Manage apps page, you can control who can see your activity.
På Administrer apper-siden din i Google+ kan du kontrollere hvem som kan se aktiviteten din.
EnglishMuting an activity update will remove the post from your stream.
Hvis du ignorerer en aktivitetsoppdatering, fjernes innlegget fra strømmen din.
EnglishChanges you make to your visibility settings apply to future activity updates.
Endringer du gjør i synlighetsinnstillingene dine, gjelder for fremtidige aktivitetsoppdateringer.
EnglishYou can see and delete your past activities in your Activity log.
Du kan se og slette de tidligere aktivitetene dine i aktivitetsloggen din.
EnglishCan you tell me more about the invalid click activity you detected?
Kan dere si meg litt mer om den ugyldige klikkaktiviteten dere oppdaget?
EnglishA: When you share something on YouTube, your activity is not shared anywhere else by default.
Sv.: Når du deler noe på YouTube, deles ikke aktiviteten din noe annet sted som standard.
EnglishInvalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
Ugyldig aktivitet fører også til fradrag i den beregnede inntekten ved slutten av måneden.
EnglishYou choose who can see this activity on Google provided services.
Som standard blir appaktiviteten din synlig på Google-tjenestene for alle i kretsene dine.
EnglishFor this reason, we highly recommend that you review our tips for preventing invalid activity.
Vi anbefaler derfor at du leser gjennom tipsene våre for å forhindre ugyldig klikkaktivitet.