Engelsk-norsk oversettelse av "actively"

EN

"actively" norsk oversettelse

NO
EN

actively {adverb}

volume_up
actively
The transplant community has actively campaigned in organ donation.
Interesseorganisasjonene for transplantasjon har aktivt kjempet for organdonasjon.
We're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
Han søkte aktivt avkreftelse.

Eksempler av "actively" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
EnglishGoogle continues to actively look for new ways to improve how permissions work for users.
Google jobber kontinuerlig for å forbedre hvordan tillatelser fungerer for brukerne.
EnglishAlready in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
Allereie i grunne innsjøar i Alaska boblar det med metan ut av det smeltande vatnet.
EnglishThe transplant community has actively campaigned in organ donation.
Interesseorganisasjonene for transplantasjon har aktivt kjempet for organdonasjon.
EnglishWe are actively investigating update issues with the specific Keystone version 1.0.8.1973.
Vi holder for tiden på med å undersøke problemer med den spesifikke Keystone-versjonen 1.0.8.1973.
EnglishAlso, we actively monitor sites in Google AdSense to check for continued compliance with our policies.
I tillegg overvåker vi nettsteder i Google AdSense for å kontrollere om retningslinjene fortsatt overholdes.
EnglishIn order to protect both the developer and user experience, we have a defined set of policies that we actively enforce.
For å beskytte både utvikler og brukeropplevelsen har vi et definert sett med retningslinjer som vi aktivt håndhever.
EnglishHe actively sought disconfirmation.
EnglishAnd what's needed is a genuine transnational youth-led movement that works to actively advocate for the democratic culture -- which is necessarily more than just elections.
Og det som trengs er en ekte transnasjonal ungdomsledet folkebevegelse som fungerer til å aktivt forsvare den demokratiske kulturen - som er nødvendigvis mer enn bare valg.
EnglishPhilosopher Dan Dennett makes a compelling argument that not only don't we understand our own consciousness, but that half the time our brains are actively fooling us.
Filosofen Dan Dennett argumenterer overbevisende for at ikke bare er det slik at vi ikke forstår vår egen bevissthet, men halvparten av tiden vil våre hjerner lure oss trill rundt.