Engelsk-norsk oversettelse av "active"

EN

"active" norsk oversettelse

NO
EN

active {adjektiv}

volume_up
active (også: alive)
If your connection is active, the following troubleshooting steps may resolve the issue:
Hvis tilkoblingen er aktiv, kan følgende feilsøkingstrinn løse problemet:
Check that your device has an active data connection and can connect to the Internet.
Sjekk at enheten din har en aktiv datatilkobling og kan koble til Internett.
First, check that your internet connection is currently active.
Først må du kontrollere at Internett-tilkoblingen er aktiv.

Eksempler av "active" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou will maintain access to the content received while your subscription was active.
Du har fortsatt tilgang til innholdet du har mottatt mens abonnementet var aktivt.
EnglishCheck that your device has an active data connection and can connect to the Internet.
Sjekk at enheten din har en aktiv datatilkobling og kan koble til Internett.
EnglishAs an active subscriber, you’ll have access to unlimited streaming music from All Access.
Som aktiv abonnent får du tilgang til ubegrenset musikkstrømming i Full tilgang.
English"We were unable to verify that you have an active subscription to this magazine."
Vi kunne ikke bekrefte at du har et aktivt abonnement på dette bladet.
EnglishIf your connection is active, the following troubleshooting steps may resolve the issue:
Hvis tilkoblingen er aktiv, kan følgende feilsøkingstrinn løse problemet:
EnglishDo you have an active AdSense account and have signed in before successfully?
Har du en aktiv AdSense-konto som du tidligere har kunnet logge på?
EnglishUSD) to confirm that the credit card is active and able to accept a charge.
Vi beholder denne informasjonen i henhold til lovbestemte krav for kredittkorttransaksjoner.
EnglishAnd these pills contain only low doses of the active ingredient.
Og disse pillene inneholder mye lavere doser av den aktive ingrediensen.
EnglishWhen you click the extension next time, Chrome will automatically connect to the active devices.
Neste gang du klikker på utvidelsen, kobler Chrome seg automatisk til de aktive enhetene.
EnglishAn active rented book will display how much time remains on your rental on the book’s cover.
En aktiv leid bok viser hvor mye tid du har igjen, på bokomslaget.
EnglishIf you navigate away from a hangout, the hangout remains active.
Når du navigerer bort fra en Hangout, er Hangouten fremdeles aktiv.
EnglishSo it makes the materials environmentally active and interactive.
Så det gjør materialene miljømessig aktive og interaktive.
EnglishFirst, check that your internet connection is currently active.
Først må du kontrollere at Internett-tilkoblingen er aktiv.
EnglishMake sure that you have an active Internet connection before saving news or magazines to your device.
Sjekk at du har en fungerende Internett-tilkobling før du lagrer nyheter eller blader på enheten.
EnglishIf you receive an account warning, your account will remain active and ads will continue to display.
Hvis du får en kontoadvarsel, er kontoen din fortsatt aktiv, og annonsene dine blir fortsatt vist.
EnglishBoth developer accounts must be fully registered, and active.
Begge utviklerkontoene må være fullt registrerte og aktive.
EnglishThis page displays all the active managers, as well as people who have been invited to become managers.
På denne siden kan du se alle aktive administratorer samt folk som er invitert til å bli administratorer.
EnglishMake sure SSL is active for IMAP in your mail client.
Kontroller at SSL er aktiv for IMAP i e-postklienten din.
EnglishUnder ‘View your active networks’ you should see your network (typically the name of your WiFi Access Point.)
Under «Se dine aktive nettverk» burde du se nettverket ditt (vanligvis navnet på Wi-Fi-tilgangspunktet.)
EnglishYour AdSense account is currently active, and if you make the necessary changes it will remain active.
AdSense-kontoen din er foreløpig aktiv, og hvis du foretar de nødvendige endringene, blir ikke kontostatusen din endret.