Engelsk-norsk oversettelse av "acting"

EN

"acting" norsk oversettelse

volume_up
act {subst.}
EN

acting {adjektiv}

volume_up
1. "serving temporarily"
acting

Eksempler av "acting" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English7:55 I took a seminar in this year with an acting teacher named Judith Weston.
7:55 Jeg var med på et kurs tidligere i år med en dramalærer som het Judith Weston.
EnglishSo we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
Og vi vet det alle sammen, når vi er kjempestresset, da oppfører vi oss ikke perfekt.
EnglishSome of those designs include models for acting, such as new models for village instruction in the middle of refugee camps.
Noen av cisse inkluderer måter for handling, som nye modeller for landsbyinstruksjon midt i flyktningeleirer.
English0:11 I started Improv Everywhere about 10 years ago when I moved to New York City with an interest in acting and comedy.
0:11 Jeg startet Improv Everywhere for ca. 10 år siden da jeg flyttet til New York med en interesse for skuespill og komedie.
English11:32 Now a system, however, when things start to come together, you realize it has certain skills for acting and looking that way.
11:32 Et system, derimot, når ting begynner å komme sammen, ser du at det har enkelte ferdigheter for å oppføre seg og se ut slik.
EnglishWhile acting as your page, you’ll see a banner with the message: “No one can see your posts until you configure your audience settings.”
Mens du opptrer som siden din ser du et banner med følgende melding: «Ingen kan se innleggene dine før du har konfigurert målgruppeinnstillingene».
EnglishReal humans are involved with the removals and appeals process, and we are serious about the above prospects acting as a deterrent.
Det er ekte mennesker som er involvert i fjernings- og ankeprosessene, og vi ser med strenge øyne på de ovennevnte scenarioene og håper følgene kan virke avskrekkende.
EnglishSo you also have the ability for people to start coming together and acting on their own behalf in political and civic ways, in ways that haven't happened before.
Det er en mulighet for mennesker å komme sammen og handle på sine egne vegner, politisk og som borgere på måter som ikke har blitt gjort før.
EnglishAnd what that means is the idea of a nation state acting alone, not connected with others, not working with others, is no longer a viable proposition.
Og det betyr at ideen om at en nasjonalstat som handler på egenhånd, ikke koblet til andre, som ikke samarbeider med andre, er ikke lenger et levedyktig alternativ.
EnglishThat it's not just that we have to sort of imagine there being a different, vague possibility out there, but we need to start acting a little bit more on that possibility.
Dette er ikke bare noe vi må forestille oss, at det finnes en annerledes og vag mulighet der ute, vi må begynne å handle basert på den muligheten.
EnglishBut it is also time that we ended our denial and recognized that we're not acting, we're not close to acting and we're not going to act until this crisis hits the economy.
Men det er også tid for å avslutte vår fornekting og anerkjenne at vi ikke handler, vi er ikke i nærheten av å handle og vi kommer ikke til å handle før denne krisen treffer økonomien.