Engelsk-norsk oversettelse av "act"

EN

"act" norsk oversettelse

volume_up
act {subst.}
EN

act {substantiv}

volume_up
1. "insincere behavior"
0:11 I started Improv Everywhere about 10 years ago when I moved to New York City with an interest in acting and comedy.
0:11 Jeg startet Improv Everywhere for ca. 10 år siden da jeg flyttet til New York med en interesse for skuespill og komedie.
2. "anything done"
But here's the thing: The stupidest possible creative act is still a creative act.
Men her er saken: Den dummest mulige kreative handling er stadig en kreativ handling.
So we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
Så vi måtte sette sammen kompleks informasjon, vi måtte klargjøre for handling.
Now I want to stipulate, as the lawyers say, that LOLcats are the stupidest possible creative act.
Nå vil jeg fastslå, som advokatene sier, at LOLcats er den dummest mulige kreative handling.
3. "the process of doing"
But here's the thing: The stupidest possible creative act is still a creative act.
Men her er saken: Den dummest mulige kreative handling er stadig en kreativ handling.
So we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
Så vi måtte sette sammen kompleks informasjon, vi måtte klargjøre for handling.
Now I want to stipulate, as the lawyers say, that LOLcats are the stupidest possible creative act.
Nå vil jeg fastslå, som advokatene sier, at LOLcats er den dummest mulige kreative handling.
4. "divisions of a play or opera"
6:08 For me, it began as I was approaching my third act, my 60th birthday.
6:08 For min del, begynte det mens jeg nærmet meg min egen tredje akt, 60 års dagen min.
Neil Selinger, to me, is the embodiment of mounting the staircase in his third act.
Neil Selinger er for meg, legemliggjøringen av å bestige trappen i sin tredje akt.
But now that I am actually smack-dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier.
Men nå i midten av min egen tredje akt, har jeg innsett at jeg ikke har vært lykkeligere.

Eksempler av "act" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPerhaps the task of the third act is to finish up the task of finishing ourselves.
Kanskje oppgaven i den tredje akten er å fullføre ferdigstillelsen av oss selv.
EnglishNeil Selinger, to me, is the embodiment of mounting the staircase in his third act.
Neil Selinger er for meg, legemliggjøringen av å bestige trappen i sin tredje akt.
EnglishSo we had to get complex intelligence together, we had to line up the ability to act.
Så vi måtte sette sammen kompleks informasjon, vi måtte klargjøre for handling.
EnglishSo the policing layer around the problem becomes the real threat of the act.
Så etterforskingsnivået rundt problemet utgjør den reelle trusselen mot loven.
EnglishBut here's the thing: The stupidest possible creative act is still a creative act.
Men her er saken: Den dummest mulige kreative handling er stadig en kreativ handling.
EnglishYou know, the test of your worldview is not how you act in the good times.
Du vet, prøven på verdensbildet ditt er ikke hvordan du opptrer i gode tider.
EnglishWell now, I know a lot of times we act like ducks, but you're not a duck.
Ja, jeg vet at mange ganger så opptrer vi som ender, men du er ikke en and.
English6:08 For me, it began as I was approaching my third act, my 60th birthday.
6:08 For min del, begynte det mens jeg nærmet meg min egen tredje akt, 60 års dagen min.
EnglishAnd the DMCA goes back to the Audio Home Recording Act, which horrified those industries.
Og DMCA-loven går tilbake til "Hjemme-opptaksloven" som skremte vettet av de industriene.
EnglishTo tempt us to act differently with delightful creative scraps.
Til å friste oss til å handle forskjellig med fornøyelige kreative utklipp.
EnglishIn fact, people will act to punish cheaters, even at a cost to themselves.
Faktisk vil mennesker straffe juksere, selv på egen bekostning.
EnglishMany web services these days, including Gmail and Google Calendar, can act as handlers.
Mange nett-tjenester nå for tiden, blant annet Gmail og Google Kalender, kan opptre som behandlere.
EnglishThe act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
Den ene handlingen hun bemerket over alle andre: noen hadde til og med hentet henne et par sko.
EnglishNow I want to stipulate, as the lawyers say, that LOLcats are the stupidest possible creative act.
Nå vil jeg fastslå, som advokatene sier, at LOLcats er den dummest mulige kreative handling.
EnglishUse the Settings page to manage the web services you’ve allowed to act as handlers.
Bruk innstillingssiden til å administrere nettjenestene du har gitt tillatelse til å fungere som behandlere.
EnglishBut now that I am actually smack-dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier.
Men nå i midten av min egen tredje akt, har jeg innsett at jeg ikke har vært lykkeligere.
EnglishAnd that law was called the Audio Home Recording Act of 1992.
Tidlig på 90-tallet, vedtok Kongressen loven som forandret alt.
EnglishWe may also document notices of alleged infringement on which we act.
Det kan også hende at vi dokumenterer varsler om angivelige overtredelser, som vi iverksetter tiltak mot.
EnglishThe test of your worldview is how you act at the funeral.
Prøven på verdensbildet ditt er hvordan du opptrer i begravelsen.
EnglishSo with the act of observing consumers, changes their behavior.
Så med å observere kunder, vil de forandre oppførselen.