Engelsk-norsk oversettelse av "acknowledge"

EN

"acknowledge" norsk oversettelse

EN

acknowledge {substantiv}

volume_up

Eksempler av "acknowledge" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishBut when you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it's called a "social reality."
Men, når du forteller noen ditt mål og de anerkjenner det, har psykologer funnet noe som heter sosial realitet.
EnglishBut a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
Men du passerer en viktig terskel når du blir moden nok til å anerkjenne hva det er som driver deg og å ta styringen over det.
English16:00 So to conclude, I mostly want to acknowledge my two collaborators, Wyatt Korff and Roy Caldwell, who worked closely with me on this.
16:00 Helt til slutt vil jeg anerkjenne mine to samarbeidspartnere,- -Wyatt Korff og Roy Caldwell, som jobbet med meg på dette.

Synonymer (engelsk) for "acknowledge":

acknowledge