Engelsk-norsk oversettelse av "to achieve"

EN

"to achieve" norsk oversettelse

NO
EN

to achieve [achieved|achieved] {verb}

volume_up
When you fail to achieve a goal, what's the reason people say they fail to achieve?
Når du feiler å oppnå et mål, hva skylder folk på når de feiler å oppnå?
5:34 So to achieve a realistic result, I think it comes down to planning.
5:34 For å oppnå et realistisk resultat, er jeg avhengig av planlegging.
How many have ever failed to achieve something significant in your life?
Hvor mange har feilet å oppnå noe betydelig i ens liv?

Eksempler av "to achieve" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWhen you fail to achieve a goal, what's the reason people say they fail to achieve?
Når du feiler å oppnå et mål, hva skylder folk på når de feiler å oppnå?
English4:20 What about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything?
4:20 Hva er det med spill som gjør det umulig å føle at vi ikke kan oppnå hva som helst?
EnglishIf someday I can achieve something, I would like to say thank you daddy and mommy.
Hvis jeg en dag kan utrette noe, vil jeg si takk til mamma og pappa.
English5:34 So to achieve a realistic result, I think it comes down to planning.
5:34 For å oppnå et realistisk resultat, er jeg avhengig av planlegging.
EnglishSo I would like to say that there are three simple rules to follow to achieve a realistic result.
Så jeg vil si det er tre enkle regler å følge for å oppnå et realistisk resultat.
EnglishThey basically went out on a date, and he says at the end that he didn't "achieve" her up till now.
De gikk rett og slett ut på en date, og han sier at hun var uoppnåelig fram til nå.
EnglishHow many have ever failed to achieve something significant in your life?
Hvor mange har feilet å oppnå noe betydelig i ens liv?
EnglishAnd then, maybe, then I'll achieve the end of this exercise.
Og da, kanskje da vil jeg ha nådd slutten på denne oppgaven.
EnglishNow, when you ask people, you know, have you failed to achieve something?
English5:03 But if you ask people, why didn't you achieve something?
5:03 Men når du spør folk, hvorfor oppnådde du ikke noe?
EnglishMany issues can be resolved by appending a parameter to publisher tags to achieve the desired ad response.
Mange problemer kan løses ved å legge til en parameter i utgivertagger for å få ønsket annonserespons.
EnglishThey never give you a challenge that you can't achieve.
De gir deg aldri en utfordring du ikke klarer å løse.
EnglishEverywhere you go, hundreds of thousands of people ready to work with you to achieve your epic mission.
Hvor du enn går, er det hundretusener av folk som er klare til å jobbe med deg for å mestre ditt episke oppdrag.
EnglishWhat goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Hvilke mål prøver mauren å oppfylle ved å klatre opp gressbladet? Hva får den igjen for det?
English0:15 So, as researchers, something that we often do is use immense resources to achieve certain capabilities, or achieve certain goals.
0:15 Vi forskere bruker ofte store ressurser på å oppnå visse funksjoner eller resultater.
EnglishOr better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions?
Eller, enda bedre, hvordan forklarer du det når andre klarer å oppnå ting som går stikk i strid med alle antagelser?
EnglishAny time you have a goal, there are some steps that need to be done, some work that needs to be done in order to achieve it.
Når du har et mål, hvor det er noen trinn som du må gjøre, noe arbeid som du må gjøre for å oppnå målet.
EnglishWe do achieve more in game worlds.
EnglishIt looked really great, the light worked on it really well, it was better than anything that I could achieve or obtain out in the world.
Den så virkelig bra ut, den -- fungerte virkelig bra med lyset, den var bedre enn noenting jeg kunne få til eller skaffe ute i verden.
EnglishSo at the end of the next four years, I decided that groups of children can navigate the internet to achieve educational objectives on their own.
Så mot slutten av de neste fire årene, Fastslo jeg at grupper av barn kan navigere nettet for å oppnå læringsmål på egen hånd.

Synonymer (engelsk) for "achievement":

achievement