Engelsk-norsk oversettelse av "accurately"

EN

"accurately" norsk oversettelse

EN

accurately {adverb}

volume_up
accurately (også: exactly)
So again, this is all derived accurately from the science.
For å gjenta: dette er nøyaktig hentet fra vitenskapen.
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
Eller skal jeg kanskje si, mer nøyaktig, Señor Pringle.
So the physics is you can never accurately and exactly measure a particle, because the observation changes it.
Fysikken er at du aldri får en nøyaktig og presis måling av en partikkel, siden observasjon forandrer den.
accurately (også: extensively)
accurately (også: extensively)

Eksempler av "accurately" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo again, this is all derived accurately from the science.
For å gjenta: dette er nøyaktig hentet fra vitenskapen.
EnglishOr perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
Eller skal jeg kanskje si, mer nøyaktig, Señor Pringle.
EnglishTo diagnose and treat a brain disorder accurately, it would be necessary to look at the brain directly.
For å diagnostisere og behandle en hjerneforstyrrelse riktig ville det være nødvendig å se direkte på hjernen.
EnglishIn creating a helpful, information-rich site, write pages that clearly and accurately describe your topic.
For å lage et nyttig nettsted med mye informasjon bør du skrive sider som klart og presist beskriver emnet.
EnglishSo the physics is you can never accurately and exactly measure a particle, because the observation changes it.
Fysikken er at du aldri får en nøyaktig og presis måling av en partikkel, siden observasjon forandrer den.
EnglishHowever, we encourage you to update the description and, if necessary, the name, to ensure that your placement is still accurately represented to advertisers.
Men vi oppfordrer deg til å oppdatere beskrivelsen og om nødvendig navnet, for å sikre at plasseringen fortsatt representeres på en presis måte overfor annonsørene.

Synonymer (engelsk) for "accurate":

accurate