Engelsk-norsk oversettelse av "accurate"

EN

"accurate" norsk oversettelse

EN

accurate {adjektiv}

volume_up
It's in your best interest, and advertisers', to be accurate.
Å være nøyaktig er i både din og annonsørenes interesse.
And it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Det er fra røntgenkrystallografi, så det er en nøyaktig modell av DNA.
It's an accurate representation, and it's pretty much at the correct speed for what is occurring inside you.
Dette er en nøyaktig gjengivelse av det som foregår, og farten er også temmelig lik den som foregår inne i dere.
accurate (også: thorough, thorough)

Eksempler av "accurate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnswer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og kontroller at svarene dine er riktige.
EnglishAnswer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og sørg for at svarene er nøyaktige.
English(Laughter) They are a claim to you missing resources, and they may be accurate.
(Latter) De er påståtte manglende ressurser, og det kan være sant.
EnglishAnd it's from X-ray crystallography, so it's an accurate model of DNA.
Det er fra røntgenkrystallografi, så det er en nøyaktig modell av DNA.
EnglishGoogle doesn't make any commitment that the filters will always be accurate.
Google garanterer ikke at filtrene alltid vil være nøyaktige.
EnglishProvide content that is accurate, updated and served in a timely fashion with nice, clean graphics.
Provide content that is accurate, updated and served in a timely fashion with nice, clean graphics.
EnglishIt's in your best interest, and advertisers', to be accurate.
Å være nøyaktig er i både din og annonsørenes interesse.
EnglishNo filter is 100 percent accurate, but SafeSearch should help you avoid most of this type of material.
Ingen filtre er 100 prosent nøyaktige, men Sikkert Søk bør bidra til å unngå det meste av slikt innhold.
EnglishNo filter is 100 percent accurate, but SafeSearch should help you avoid most of this type of material.
Ingen filtre er 100 prosent nøyaktige, men Sikkert Søk skal bidra til å unngå det meste av slikt innhold.
EnglishIt's an accurate representation, and it's pretty much at the correct speed for what is occurring inside you.
Dette er en nøyaktig gjengivelse av det som foregår, og farten er også temmelig lik den som foregår inne i dere.
EnglishTo make sure that your information is accurate and up-to-date, we use telephone number verification.
Vi benytter en automatisk funksjon for bekreftelse av telefonnummer for å sikre at informasjonen er riktig og oppdatert.
English5:19 TR: So you're 86 percent accurate right now?
EnglishTo be more accurate, I wanted to be a pop star.
For å være mer presis, jeg ville være en popstjerne.
EnglishMao Zedong used to refer to them as the European civil wars, and it's probably a more accurate way of describing them.
Mao Zedong pleide å referere til dem som de europeiske borgerkrigene, noe som sannsynligvis er en mer nøyaktig betegnelse.
English2:16 And this map is also accurate.
EnglishFinalized earnings are accurate earnings amounts that include all revenue you will be paid for validated clicks and impressions.
Totalinntekten er nøyaktige inntekter som omfatter all inntekt du kommer til å få utbetalt for gyldige klikk og visninger.
EnglishSo these EEG scans enabled us to provide these children with a much more accurate neurological diagnosis and much more targeted treatment.
Så disse EEG-skanningene lot oss gi disse barna en mye mer nøyaktig nevrologisk diagnose og mye mer presis behandling.
EnglishAnd the company got sick of that, so they said, "This version, we're not going to do anything but make sure it's darned accurate."
Og selskapet var lei av det, så de sa: "Denne versjonen har ingen nyheter, men vi skal sørge for at den er skikkelig nøyaktig."
EnglishFinalized earnings are accurate earnings amounts that include all revenue you will be paid for validated clicks and impressions.
Totalinntekten er et nøyaktig inntektsbeløp som omfatter alle inntekter fra gyldige klikk og visninger du skal motta betaling for.
EnglishAnd they're both accurate.

Synonymer (engelsk) for "accurate":

accurate