Engelsk-norsk oversettelse av "accuracy"

EN

"accuracy" norsk oversettelse

EN

accuracy {substantiv}

volume_up
Because for years people had bought this software, tried it out -- 95 percent accuracy was all they got, which means one in 20 words is wrong -- and they put it in their drawer.
Fordi folk hadde kjøpt programmet i årevis, prøvd det -- og fått bare 95% nøyaktighet, noe som betyr at hvert 20.ord er feil -- så de putter det i skuffen.
Richard Feynman compared the accuracy of quantum theories -- experimental predictions -- to specifying the width of North America to within one hair's breadth of accuracy.
Richard Feynman sammenlignet nøyaktigheten i kvante-teorier -- eksperimentelle forutsigelser -- med å spesifisere bredden av Nord-Amerika innenfor et hårstrås bredde i nøyaktighet.

Eksempler av "accuracy" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishOver time, this allows Google to improve the speech recognition accuracy for you.
Over time, this allows Google to improve the speech recognition accuracy for you.
EnglishWe recommend that all publishers regularly verify the accuracy of their tax information.
Vi anbefaler alle utgivere å kontrollere med jevne mellomrom at de er oppført med riktig skatteinformasjon.
EnglishThis is the kind of accuracy that I wanted, and I replicated every last bone and put it in.
Dette er presisjonen jeg ville ha, og jeg bare -- hvert lille -- jeg kopierte hvert lille bein og satte det inn.
EnglishThis amount is an estimate that is subject to change when your earnings are verified for accuracy at the end of every month.
Dette beløpet er et anslag som kan endres når inntektene dine verifiseres mot slutten av hver måned.
EnglishWe recommend that all publishers regularly verify the accuracy of their tax information with the Internal Revenue Service (IRS).
Vi anbefaler at alle utgivere kontakter de amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service, IRS) regelmessig for å få kontrollert at de er oppført med riktig skatteinformasjon.
EnglishTo verify the accuracy of your account information, we will mail a personal identification number (PIN) to your payment address when your earnings reach the verification threshold.
Du må bekrefte at kontoinformasjonen din er korrekt, derfor sender vi en PIN-kode til utbetalingsadressen når inntektene dine når bekreftelsesgrensen.
EnglishBecause for years people had bought this software, tried it out -- 95 percent accuracy was all they got, which means one in 20 words is wrong -- and they put it in their drawer.
Fordi folk hadde kjøpt programmet i årevis, prøvd det -- og fått bare 95% nøyaktighet, noe som betyr at hvert 20.ord er feil -- så de putter det i skuffen.
EnglishRichard Feynman compared the accuracy of quantum theories -- experimental predictions -- to specifying the width of North America to within one hair's breadth of accuracy.
Richard Feynman sammenlignet nøyaktigheten i kvante-teorier -- eksperimentelle forutsigelser -- med å spesifisere bredden av Nord-Amerika innenfor et hårstrås bredde i nøyaktighet.

Synonymer (engelsk) for "accuracy":

accuracy
English