Engelsk-norsk oversettelse av "to accumulate"

EN

"to accumulate" norsk oversettelse

EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {verb}

volume_up
to accumulate
And that means it can outlast the individuals who learned that information, and it can accumulate from generation to generation.
Og det betyr at det varer lenger enn de individene som lærte den informasjonen, og det kan akkumulere fra generasjon til generasjon.

Eksempler av "to accumulate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThey accumulate information, they learn.
EnglishAnd that means it can outlast the individuals who learned that information, and it can accumulate from generation to generation.
Og det betyr at det varer lenger enn de individene som lærte den informasjonen, og det kan akkumulere fra generasjon til generasjon.
EnglishAs your YouTube videos accumulate more views, you may want to apply for an AdSense account to associate with your YouTube account.
Etter hvert som YouTube-videoene dine oppnår flere visninger, kan du vurdere å søke om en AdSense-konto som kan knyttes til YouTube-kontoen din.
EnglishWe are blessed with a language, a system of communication, so powerful and so precise that we can share what we've learned with such precision that it can accumulate in the collective memory.
Vi er velsignet med språk, en måte å kommunisere på som er så kraftfull og presis at vi kan dele det vi har lært med en slik presisjon at det kan samle seg i den kollektive hukommelse.

Synonymer (engelsk) for "accumulation":

accumulation
accumulator