EN

accountant {substantiv}

volume_up
And Esther Chavez was a brilliant accountant in Mexico City; she was 72 years old; and she was planning to retire.
Og Esther Chavez var en strålende regnskapsfører i Mexico City, hun var 72 år gammel, og hun planla å pensjonere seg.
So I found that they had a friend, a local accountant, a young girl, and they played football with her.
Så jeg fant at de hadde en venn, en lokal regnskapsfører, en ung jente, som de spilte fotball med.
What I did find was a friend that they had, a 22-year-old girl who was an accountant and she played with them all the time.
Det jeg fant var en venn de hadde, en 22 år gammel jente som var regnskapsfører og hun lekte med dem hele tiden.

Eksempler av "accountant" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo I found that they had a friend, a local accountant, a young girl, and they played football with her.
Så jeg fant at de hadde en venn, en lokal regnskapsfører, en ung jente, som de spilte fotball med.
EnglishAnd Esther Chavez was a brilliant accountant in Mexico City; she was 72 years old; and she was planning to retire.
Og Esther Chavez var en strålende regnskapsfører i Mexico City, hun var 72 år gammel, og hun planla å pensjonere seg.
EnglishWhat I did find was a friend that they had, a 22-year-old girl who was an accountant and she played with them all the time.
Det jeg fant var en venn de hadde, en 22 år gammel jente som var regnskapsfører og hun lekte med dem hele tiden.
EnglishIf you're an accountant, and a box-ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit.
Hvis du er en som fører regnskap og krysser av bokser er det eneste du kan gjøre under disse omstendighetene å kjøpe billigere dritt.