Engelsk-norsk oversettelse av "according to"

EN

"according to" norsk oversettelse

volume_up
according to {prep.} [eksempel]
NO
EN

according to {preposisjon} [eksempel]

volume_up
according to
According to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.
Ifølge Scott Joplin, spilte bandene på elvebåter og klubber.
And according to Fortune magazine, he's worth 700 million dollars.
Ifølge bladet Fortune, er han verdt 700 millioner dollar.
Courage, according to Churchill, is the ability to go from one defeat to another without losing enthusiasm.
Mot, ifølge Churchill, er evnen til å gå fra et nederlag til et annet uten å miste entusiasmen.

Eksempler av "according to" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou may be asked to issue an invoice according to the local tax rules in Argentina.
Du kan bli bedt om å sende en faktura i henhold til den lokale skattelovgivningen i Argentina.
EnglishAccording to scientists, in 100 years all the mountain glacier will be gone.
I følge forskere vil om 100 år fjellbreen være helt borte.
EnglishAccording to Scott Joplin, the bands were playing on riverboats and clubs.
Ifølge Scott Joplin, spilte bandene på elvebåter og klubber.
EnglishPayouts for your Google Checkout seller account are issued according to your payout schedule.
Utbetalinger for Google Checkout-selgerkontoen din utstedes i henhold til utbetalingsplanen din.
EnglishBelow the filters, you can also sort your search stream according to relevance or timeliness.
Under filtrene kan du i tillegg sortere søkestrømmen din i henhold til relevans eller aktualitet.
EnglishAccording to the U.N., we speak about 250 million refugees in 2050.
I følge FN snakker vi om 250 millioner flyktninger i 2050.
EnglishAnd according to Fortune magazine, he's worth 700 million dollars.
Ifølge bladet Fortune, er han verdt 700 millioner dollar.
EnglishYou'll still receive payments according to our monthly schedule.
Du mottar fremdeles betalinger i henhold til månedsplanen.
EnglishCourage, according to Churchill, is the ability to go from one defeat to another without losing enthusiasm.
Mot, ifølge Churchill, er evnen til å gå fra et nederlag til et annet uten å miste entusiasmen.
EnglishYou will then be paid out according to the standard payment threshold, when your account balance reaches 400 RMB.
Du betales deretter i samsvar med standard betalingsgrense, når kontosaldoen din når 400 RMB.
EnglishAccording to article L. 211-5 of the French Consumer Code: “To conform to the contract, the product must:
Fra artikkel L. 211–5 i den franske forbrukerloven: «For å være i overensstemmelse med kontrakten, må produktet:
EnglishAccording to our Terms and Conditions, active accounts need to reach the payment threshold in order to qualify for a payment.
I henhold til vilkårene må aktive kontoer nå betalingsgrensen før de er kvalifisert for betaling.
EnglishConversion rates will be calculated according to the rate used by the Western Union Agent on the day you pick up your payment.
Valutakursene beregnes etter kursen som brukes av Western Union-agenten den dagen du henter betalingen.
EnglishExchange rates will be calculated according to the rate used by the local post office on the day you pick up your payment.
Valutakursen er basert på kursen som blir benyttet av det lokale postkontoret den dagen du henter betalingen.
EnglishBut actually, according to my research at The Institute For The Future, it's actually the opposite is true.
Men faktisk, i henhold til min forskning, på The Institute For The Future (Framtidsinstituttet), er det stikk motsatte tilfelle.
EnglishAlso, according to our Terms and Conditions, any unpaid earnings of less than $10 or local equivalent will not be issued.
Som det fremgår i vilkårene våre, gjøres det ikke utbetalinger på mindre enn USD 10 (eller tilsvarende i lokal valuta).
EnglishIf there are no valid search results then you shouldn't be displaying ads on no-content pages as according to our policies.
I henhold til retningslinjene våre skal du ikke vise annonser på sider uten innhold hvis det ikke fins gyldige søkeresultater.
EnglishAccording to FAO, if we don't change our system of fishing the main sea resources will be gone in 2050.
I følge FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) hvis vi ikke forandrer vårt system for fiske vil hovedressursene i havet være borte innen 2015.
EnglishAccording to our AdSense Terms and Conditions, publishers disabled for policy reasons may not receive any further payment.
I tråd med vilkårene for AdSense blir det ikke gjort utbetalinger til utgivere som er deaktivert på grunn av brudd på retningslinjene.
EnglishAccording to Herodotus, after 18 years the famine wasn't getting better, so the king decided they would play one final dice game.
Igjen i følge Herodotus, etter 18 år ble ikke hungersnøden bedre, Så, kongen bestemte at de skulle spille et siste terningspill.

Lignende oversettelser av "according to" på norsk

according adjektiv
to preposisjon
Norwegian
to partikkel
Norwegian
in addition to adverb
next to adverb
to have to verb
due to adverb
Norwegian
contrary to adverb
to lay claim to verb
in order to
Norwegian