EN

accordance {substantiv}

volume_up
accordance

Eksempler av "accordance" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English"Pro-speras," "speras," hope -- in accordance with our hopes and expectations.
"Pro-speras," "speras," håp -- i overenstemmelse med våre håp og forventninger.
EnglishThese filters should be set in accordance with the instructions provided by Google.
Disse filtrene bør stilles inn i henhold til instruksjonene fra Google.
EnglishThe publisher may use these in accordance with the publisher's privacy policy.
Utgiveren kan bruke denne i henhold til sine personvernregler.
EnglishSelect movies and TV shows can be watched in HD on a computer, in accordance with our studio licensing agreements.
Utvalgte filmer og TV-programmer kan ses i HD på datamaskiner, i henhold til studiolisensieringsavtalen vår.
EnglishThis is an obligatory requirement in accordance with the Russian Federal Law of 27 June 2011, No. 161-FЗ 'On the national payment system'.
juni 2011, nr. 161-FЗ «On the national payment system» (Om det nasjonale betalingssystemet).
EnglishThe user information collected through interest-based advertising is used in accordance with Google's privacy policies.
Brukerinformasjonen vi samler inn fra interessebasert annonsering, bruker vi i henhold til Googles personvernregler.
EnglishIn accordance with the AdSense payments cycle, on the first day of each month we calculate your earnings for the previous month.
I henhold til utbetalingssyklusen for AdSense regner vi ut inntektene for forrige måned på den første dagen i hver måned.
EnglishIn accordance with our online Terms and Conditions, it's your responsibility to keep up to date with, and adhere to, the policies posted here.
I henhold til vilkårene våre på nettet, er det ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer og å følge retningslinjene du finner her.
English., then in accordance with the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
Hvis kontraktsenheten er Google Inc., skal det ikke være nødvendig å fakturere oss for mva., i henhold til vilkårene i avtalen med Google.
EnglishIn accordance with the terms of your agreement with Google, the payments made by Google for your services provided are final and will be considered to be inclusive of all applicable taxes, if any.
Utbetalinger fra Google for tjenestene du tilbyr, er i henhold til avtalevilkårene endelige og inklusive eventuelle gjeldende avgifter.
EnglishIn accordance with the Google AdSense Online Certified Partner Program Terms and Conditions, it’s your responsibility to keep up to date with, and adhere to, the policies posted here.
I henhold til vilkårene for programmet for sertifiserte Google AdSense-partnere, er det ditt ansvar å holde deg oppdatert på samt følge retningslinjene du finner her.
EnglishIf your contracting entity is Google Advertising (Shanghai) Company Limited, then in accordance of the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
Hvis din kontraktsenhet er Google Advertising (Shanghai) Company Limited, er du ikke pålagt å sende oss faktura med mva., i samsvar med vilkårene i din avtale med Google.