Engelsk-norsk oversettelse av "to accommodate"

EN

"to accommodate" norsk oversettelse

EN

to accommodate [accommodated|accommodated] {verb}

volume_up
to accommodate
to accommodate
to accommodate

Eksempler av "to accommodate" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe X- and Y-Axes adjust to accommodate the metrics selected for the bar graphs.
X- og Y-aksene justeres i samsvar med verdiene som er angitt for stolpediagrammene.
EnglishWell in order to accommodate that, you would have to cut education spending in half.
For å muliggjøre denne økningen, må penger til utdannelse halveres.
EnglishThe seller may or may not be able to accommodate your cancellation request depending on the seller's policies.
Selgeren kan muligens behandle kanselleringsforespørselen, avhengig av vedkommendes retningslinjer.
EnglishThe crawl is performed automatically and we're not able to accommodate requests for more frequent crawling.
Gjennomsøkingen utføres automatisk, og vi kan ikke etterkomme forespørsler om hyppigere gjennomsøking.
EnglishRefund policies vary by seller, so they may or may not be able to accommodate your request.
Refusjonsretningslinjene kan variere fra selger til selger, så det er ikke sikkert din forespørsel blir tatt til følge.
EnglishYou don’t need to make any changes to your site to accommodate +1 buttons and annotations for display ads.
Du trenger ikke å foreta endringer på nettstedet ditt for å legge til rette for +1-knapper og sosiale kommentarer for bannerannonser.
EnglishWhat changes should I make to my site to best accommodate +1 buttons and annotations on display ads?
Hvilke endringer bør jeg foreta på nettstedet mitt slik at jeg på best mulig måte legger til rette for +1-knapper og sosiale kommentarer på bannerannonser?
EnglishBut when he died at the age of 94, the police had to close down the streets of his neighborhood to accommodate the crowd of people who came out to mourn him.
Men da han døde 94 år gammel, måtte politiet sperre gatene i nabolaget hans for å gi rom til menneskemengden som kom for å sørge ham.

Synonymer (engelsk) for "accommodation":

accommodation