Engelsk-norsk oversettelse av "accidentally"

EN

"accidentally" norsk oversettelse

EN

accidentally {adverb}

volume_up
accidentally (også: unfortunately, accidently)

Eksempler av "accidentally" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you accidentally swipe away a conversation, touch Undo to bring it back.
Hvis du skulle sveipe bort en samtale ved et uhell, kan du trykke på Angre for å få den tilbake.
EnglishIf you accidentally deleted your Google Account, you have a short amount of time to try and recover it:
Hvis du slettet Google-kontoen din ved et uhell , kan du i en kort periode prøve å gjenopprette den.
EnglishTo avoid accidentally deleting or archiving an important message, you can turn on these settings:
Hvis du vil redusere risikoen for å slette eller arkivere en viktig e-post ved et uhell, kan du slå på disse innstillingene:
EnglishI accidentally clicked on my own ads.
EnglishIf you accidentally delete a video from your device’s library, you can restore it to your device with the following steps:
Hvis du ved et uhell sletter en video fra enhetens bibliotek, kan du gjenopprette den til enheten med følgende fremgangsmåte:
EnglishIf you're using a SIM card with your Chromebook, you can lock the card at any time to prevent others from accidentally using up your mobile data.
Hvis du bruker et SIM-kort med Chromebook-enheten, kan du låse kortet til enhver tid for å forhindre at andre utilsiktet bruker opp mobildataene dine.
EnglishIf you've accidentally closed a tab and need to get it back quickly, use the keyboard shortcut Crtl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T) or follow these steps:
Hvis du har lukket en fane ved et uhell og trenger å åpne den igjen raskt, kan du bruke hurtigtasten Ctrl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T), eller bruke følgende fremgangsmåte:
EnglishIf you accidentally granted a site access to your device credential or you want to revoke access from all sites, touch Reset Device Credential.
Hvis du ved et uhell ga et nettsted tilgang til enhetslegitimasjonen din, eller du ønsker å oppheve tilgang fra alle nettsteder, trykker du på Tilbakestill enhetslegitimasjon.
EnglishMoving Books on Google Play between Accounts If you accidentally purchase an eBook using a different Google Account, Google may grant a refund for your purchase.
Flytting av bøker på Google Play mellom Google-kontoer Hvis du ved et uhell kjøper en e-bok ved bruk av en annen Google-konto, kan Google gi deg refusjon for kjøpet.
EnglishMany games require a lot of mouse movement and clicks, and users can accidentally move their cursor out of the game area and onto an adjacent ad.
Mange spill krever at brukeren beveger musen mye og klikker ofte, og dette gjør at vedkommende lett kan komme til å flytte markøren ut av spillområdet og treffe en nærliggende annonse.
EnglishIf you accidentally close a tab or window, you can easily recover it using the keyboard shortcut Crtl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T) or follow the steps below:
Hvis du lukker en fane eller et vindu ved et uhell, kan du bruke tastatursnarveien Ctrl+Shift+T (Mac: ⌘-Shift-T) for å åpne den eller det igjen, eller bruke følgende fremgangsmåte:
EnglishAs a general guideline, a user that doesn’t speak the language of your page should be able to navigate from the game play page to the actual game without accidentally clicking on ads.
En generell retningslinje er at en bruker som ikke snakker språket på siden din, skal kunne finne veien fra startsiden for et spill til selve spillet uten å klikke på annonser utilsiktet.

Synonymer (engelsk) for "accidentally":

accidentally