Engelsk-norsk oversettelse av "to accept"

EN

"to accept" norsk oversettelse

EN

to accept [accepted|accepted] {verb}

volume_up
1. alminnelig
to accept (også: to acknowledge)
20:05 And so in our search results, we never accept payment for our search results.
20:05 Så i våre søkeresultater kommer vi aldri til å akseptere betaling for våre søkeresultater.
I was being told to accept the identity that others will give me.
Jeg ble bedt om å akseptere identiteten som andre vil gi meg.
We need to accept the fear and then we need to act.
Vi må akseptere frykten og så må vi handle.
You won’t need to manually approve individual permissions updates that belong to a permissions group you’ve already accepted.
Du trenger ikke manuelt å godkjenne individuelle tillatelsesoppdateringer, som tilhører en tillatelsesgruppe du allerede har akseptert.
You don’t need to enter bank account information before you can start accepting orders, since you can process transactions now and be paid out at a later date after banking details are in place.
Du trenger ikke å skrive inn bankkontoinformasjon før du kan begynne å godkjenne bestillinger, ettersom du kan behandle transaksjoner nå og bli betalt senere, etter at bankdetaljene er på plass.
to accept (også: to catch)
2. "to agree to"
to accept (også: to acknowledge)
20:05 And so in our search results, we never accept payment for our search results.
20:05 Så i våre søkeresultater kommer vi aldri til å akseptere betaling for våre søkeresultater.
I was being told to accept the identity that others will give me.
Jeg ble bedt om å akseptere identiteten som andre vil gi meg.
We need to accept the fear and then we need to act.
Vi må akseptere frykten og så må vi handle.
to accept
Select an item to accept or dismiss the gift, request, or invitation.
Velg et element for å godta eller avvise gaven, forespørselen eller invitasjonen.
Do people have to accept any terms when joining a Hangout On Air?
Må folk godta noen vilkår før de blir med i en Hangouts On Air-sending?
Users have 30 days to accept an invitation before it expires.
Brukeren har 30 dager på å godta invitasjonen før den utløper.
3. "to endure patietly"
4. "to receive officially"

Eksempler av "to accept" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWell, it would be interesting to find the interpretation where I would accept that.
Vell, det ville vært interessant å finne en tolkning hvor jeg kunne akseptert dette.
EnglishSelect an item to accept or dismiss the gift, request, or invitation.
Velg et element for å godta eller avvise gaven, forespørselen eller invitasjonen.
EnglishUSD) to confirm that the credit card is active and able to accept a charge.
Vi beholder denne informasjonen i henhold til lovbestemte krav for kredittkorttransaksjoner.
English20:05 And so in our search results, we never accept payment for our search results.
20:05 Så i våre søkeresultater kommer vi aldri til å akseptere betaling for våre søkeresultater.
EnglishDo people have to accept any terms when joining a Hangout On Air?
Må folk godta noen vilkår før de blir med i en Hangouts On Air-sending?
EnglishI was being told to accept the identity that others will give me.
Jeg ble bedt om å akseptere identiteten som andre vil gi meg.
EnglishSo we trick our brains, because our brain simply doesn't accept the fact that it doesn't really make sense.
Så vi lurer hjernene våre, fordi hjernen vår ikke kan akseptere at det ikke henger sammen.
EnglishUsers have 30 days to accept an invitation before it expires.
Brukeren har 30 dager på å godta invitasjonen før den utløper.
EnglishOpen the notification to accept or dismiss gifts and requests or add the person to your circles.
Åpne varselet for å godta eller avvise gaver og forespørsler eller legge til personen i kretsene dine.
EnglishWe accept payment for advertising, and we mark it as such.
Vi aksepterer penger for annonsering, og vi merker det slik.
EnglishIf your account was terminated for violating the developer terms, we can no longer accept applications from you.
Hvis kontoen ble avsluttet på grunn av brudd på utviklervilkårene, kan vi ikke lenger godta apper fra deg.
EnglishWe need to accept the fear and then we need to act.
EnglishWe do not accept self-signed certificates.
EnglishDue to printing constraints with our billing system, we are only able to accept characters from the ISO-Latin-1 character set.
På grunn av utskriftsbegrensninger ved faktureringssystemet vårt støtter vi bare tegn fra tegnsettet ISO-Latin-1.
EnglishShe did accept and then backed away.
EnglishBecause policies vary between banks, we're not able to determine if a specific bank is able to accept your AdSense checks.
Bankene har forskjellige retningslinjer, og derfor kan vi ikke avgjøre om en bestemt bank kan godta AdSense-sjekkene dine.
EnglishBecause policies vary between banks, we're not able to determine if a specific bank is able to accept your AdSense checks.
Ettersom bankene har forskjellige retningslinjer kan vi ikke si med sikkerhet om en bestemt bank godtar AdSense-sjekkene dine.
EnglishThe people will not accept.
EnglishI accept where we are.
EnglishIf you only want to accept first-party cookies, select the "Block third-party cookies and site data" checkbox.
Hvis du bare vil godta informasjonskapsler fra selve nettstedet, velger du avmerkingsruten merket med «Blokkér alle informasjonskapsler og nettsteddata fra tredjeparter».

Synonymer (engelsk) for "acceptable":

acceptable
acceptance