EN

abusive {adjektiv}

volume_up
abusive (også: crude, raw, rude, rude, rude, vulgar)
abusive
volume_up
støtende {adj.} (fornærmende oppførsel)

Eksempler av "abusive" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you find websites that contain content that is sexually or physically abusive towards minors, please visit Cybertip.ca,
Hvis du finner nettsteder som inneholder seksuelle eller fysiske overgrep mot mindreårige, ber vi deg besøke Cybertip.ca
EnglishIf you find websites that contain content that is sexually or physically abusive towards minors, please visit the Internet Hotline Center Japan at www.internethotline.jp..
Hvis du finner nettsteder som inneholder seksuelle eller fysiske overgrep mot mindreårige, ber vi deg besøke Internet Hotline Center Japan på www.internethotline.jp..
EnglishIf you find websites that contain content that is sexually or physically abusive towards minors, please alert the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
Hvis du finner nettsteder som inneholder seksuelle eller fysiske overgrep mot mindreårige, ber vi deg varsle National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
EnglishIf you find websites that contain content that is sexually abusive towards minors, please report the content to the Internet Watch Foundation (IWF) via their website at www.iwf.org.uk.
Hvis du finner nettsteder som inneholder seksuelle overgrep mot mindreårige, ber vi deg rapportere innholdet til Internet Watch Foundation (IWF) via nettstedet deres på www.iwf.org.uk.