Engelsk-norsk oversettelse av "abundant"

EN

"abundant" norsk oversettelse

NO
EN

abundant {adjektiv}

volume_up
1. "fully sufficient; plentiful"
Well I certainly believe that it's far too valuable and far too abundant to keep putting back in the ground or certainly send up in smoke.
Jeg mener bestemt at den er for verdifull og for rikelig til å settes tilbake til jorden eller iallefall til å gå opp i røyk.

Eksempler av "abundant" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt is about taking that which was scarce and making it abundant.
Det handler om å ta det som det var knapphet på og gjøre det til overflod.
EnglishAnd they are also part of the abundant media landscape we're getting now.
Og de er også en del av det rikholdige medielandskapet vi får nå.
EnglishHe's abundant here in America, and he helps our economy grow.
Det er rikeleg av han her i Amerika, og han hjelper økonomien vår å veksa.
English8:43 And if we have abundant energy, we also have abundant water.
8:43 Og hvis vi har overflod av energi, har vi også overflod av vann.
EnglishWell I certainly believe that it's far too valuable and far too abundant to keep putting back in the ground or certainly send up in smoke.
Jeg mener bestemt at den er for verdifull og for rikelig til å settes tilbake til jorden eller iallefall til å gå opp i røyk.

Synonymer (engelsk) for "abundance":

abundance