Engelsk-norsk oversettelse av "abundance"

EN

"abundance" norsk oversettelse

NO
EN

abundance {substantiv}

volume_up
1. "ample sufficiency"
abundance
They're living in a world of information and communication abundance that no one could have ever predicted.
De lever i en verden av informasjons- og kommunikasjons-overflod som ingen noensinne kunne forutsi.
12:07 But here, here is the biggest force for bringing about a world of abundance.
12:07 Men her, her er den sterkeste drivkraften for å løfte fram en verden av overflod.
6:27 When I think about creating abundance, it's not about creating a life of luxury for everybody on this planet; it's about creating a life of possibility.
6:27 Når jeg tenker på å skape overflod, handler det ikke om å lage et liv i luksus for alle på denne kloden; det er om å skape et liv med muligheter.

Eksempler av "abundance" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English12:07 But here, here is the biggest force for bringing about a world of abundance.
12:07 Men her, her er den sterkeste drivkraften for å løfte fram en verden av overflod.
EnglishThey're living in a world of information and communication abundance that no one could have ever predicted.
De lever i en verden av informasjons- og kommunikasjons-overflod som ingen noensinne kunne forutsi.
EnglishBut media abundance never works that way.
English6:27 When I think about creating abundance, it's not about creating a life of luxury for everybody on this planet; it's about creating a life of possibility.
6:27 Når jeg tenker på å skape overflod, handler det ikke om å lage et liv i luksus for alle på denne kloden; det er om å skape et liv med muligheter.

Synonymer (engelsk) for "abundance":

abundance