Engelsk-norsk oversettelse av "absorption"

EN

"absorption" norsk oversettelse

EN

absorption {substantiv}

volume_up

Eksempler av "absorption" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English1:04 Adam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
1:04 Så for 29 år siden, hadde jeg denne termolæreren som snakket om absorpsjon og kjøling.
EnglishThe exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
Eksponeringsstandarden for trådløse enheter bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate (SAR).

Synonymer (engelsk) for "absorption":

absorption
absorptive
English