Engelsk-norsk oversettelse av "absence"

EN

"absence" norsk oversettelse

NO
NO

"åndsfravær [absence of mind]" engelsk oversettelse

EN
EN

absence {substantiv}

volume_up
In fact, it would really, in the absence of these machines, have made the attendance here, Chris, really quite sparse.
Faktisk, ville det, i fravær av disse maskinene, ha gjort oppmøtet her, Chris, rimelig labert.
To be clear, "open ecosystem" does not mean the absence of policies, best practices and guidelines.
Vi ønsker å være tydelige på at «åpent økosystem» ikke innebærer et totalt fravær av retningslinjer, gode fremgangsmåter og veiledninger.
NO

åndsfravær [absence of mind] {intetkjønn}

volume_up
åndsfravær [absence of mind] (også: fravær, mangel)

Eksempler av "absence" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt's this well-organized absence of information that draws us in.
Det er dette velorganiserte fraværet av informasjon som drar oss med.
EnglishIn fact, it would really, in the absence of these machines, have made the attendance here, Chris, really quite sparse.
Faktisk, ville det, i fravær av disse maskinene, ha gjort oppmøtet her, Chris, rimelig labert.
EnglishTo be clear, "open ecosystem" does not mean the absence of policies, best practices and guidelines.
Vi ønsker å være tydelige på at «åpent økosystem» ikke innebærer et totalt fravær av retningslinjer, gode fremgangsmåter og veiledninger.
EnglishIn addition, filtering also depends on the country and mobile carrier, the presence or absence of a SIM card, and other factors.
I tillegg avhenger filtrering også av landet og mobiloperatøren, om det finnes eller mangler SIM-kort samt andre faktorer.

Synonymer (engelsk) for "absence":

absence
leave of absence
English