Engelsk-norsk oversettelse av "able"

EN

"able" norsk oversettelse

NO
NO
EN

able {adjektiv}

volume_up
It is able to couple onto the growing and shrinking microtubules.
Den er i stand til å koble seg på de voksende og krympende mikrotubuliene.
So it would be able to replicate the information that is on the DVD.
Så det ville vært i stand til å kopiere informasjonen som er på DVD-en.
It may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Det er kanskje mulig at vi ikke engang er i stand til til å bygge så mye ren energi.

Eksempler av "able" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou will be able to click More options to share the files with select recipients.
Du kan klikke på vis flere alternativer for å dele filene med utvalgte mottakere.
EnglishOnly you will be able to see them in your library until you choose to share them.
Det er bare du som kan se dem i biblioteket ditt – inntil du velger å dele dem.
EnglishAnd hopefully we'll be able to use this to discover more truth, and more beauty.
Og forhåpentligvis vil vi kunne bruke dette til å oppdage mer sannhet og skjønnhet.
EnglishIf you use Gmail with your account, you'll no longer be able to access that email.
Hvis du bruker Gmail med kontoen din, får du ikke lenger tilgang til e-posten.
English14:28 So we are now able to make very sophisticated motor planning, things like that.
14:28 Dermed har vi nå muligheten til å gjøre sofistikert motorikk og så videre.
EnglishIf you have been suspended, you’ll still be able to log into your AdSense account.
Hvis kontoen din er blitt suspendert, kan du fortsatt logge på AdSense-kontoen din.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Det er kanskje mulig at vi ikke engang er i stand til til å bygge så mye ren energi.
EnglishPeople will be able to sign in only if their email addresses are on the list.
Brukere kan bare logge seg på hvis vedkommendes e-postadresse står oppført på listen.
EnglishIf you're using Google+, you'll be able to add the contact to your Google+ circles.
Hvis du bruker Google+, kan du legge til kontakten i Google+-kretsene dine.
EnglishPeople also won’t be able to search for the video on Google+ or YouTube.
Det er heller ikke mulig å søke seg frem til videoen på Google+ eller YouTube.
English10:26 So I started asking myself, "Why haven't we been able to do better?"
10:26 Så jeg begynte å spørre meg selv "Hvorfor har vi ikke klart å gjøre det bedre?"
EnglishIf that's the case, you won't be able to check your spelling in that language.
Hvis dette er tilfelle, kan du ikke kontrollere staving på det språket.
EnglishYou’ll be able to rename, crop, rotate, as well as adjust brightness and contrast.
Du kan gi nytt navn, beskjære, rotere og justere lysstyrke og kontrast.
EnglishPermissions groups are designed to show what an app will be able to access on your device.
Tillatelsesgrupper er laget for å vise hva en app har tilgang til på enheten din.
EnglishWhat happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
Bakterier kan på denne måten telle antallet av oss og antallet av dere.
English4:51 let's say, 10,000 people, you'll be able to tell who's healthy and who's not?
4:51 la oss si, 10,000 mennesker, vil du kunne si hvem som er sunn og hvem som ikke er det?
EnglishAnd we have to be able to go into scary places where we may, you know, we think we know.
Og vi må være i stand til å gå til skumle plasser hvor vi kan, altså, vi tror vi vet.
EnglishAnd it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
Og det er en fantastisk ære for meg å kunne vise det til dere her først.
EnglishYou can still sign in with this username, but you won't be able to access your inbox.
Du kan fremdeles logge på med dette brukernavnet, men du har ikke tilgang til innboksen.
EnglishNote that there may be files from Drive that you won’t be able to grant others access to.
Merk at det kan finnes filer fra Disk som du ikke kan gi andre tilgang til.

Synonymer (engelsk) for "able":

able