Engelsk-norsk oversettelse av "a.m."

EN

"a.m." norsk oversettelse

volume_up
a.m. {adv.} [forkortelse]
EN

a.m. {adverb} [forkortelse]

volume_up
1. "ante meridiem"
a.m.
volume_up
formiddag {m} (Ante meridiem)

Eksempler av "a.m." på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Jeg bruker min nettside for å illustrere ting som vil gi et grunnleggende bilde.
EnglishSo, I wanted to say, Paul, I'm happy you're here, because I know you have my back.
Så jeg ønsker å si: "Paul - jeg er glad du er her, for jeg vet at du støtter meg."
EnglishOK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
Ok, herremannen til venstre sier "Drit i deg, jeg skal sjekke mobiltelefonen min."
EnglishAnd you say, "My God, if this is my mom, how come I'm being sexually turned on?
Du sier, "Gud, hvis dette er moren min, hvorfor blir jeg seksuelt opphisset?
EnglishAnd if I'm going to be really honest, they're a better chef than I'll ever be.
Og om jeg skal være helt ærlig, de er bedre kokker enn jeg noen gang vil bli.
English0:11 I'm a medical illustrator, and I come from a slightly different point of view.
0:11 Jeg er en medisinsk illustratør og jeg kommer fra en litt annen bakgrunn.
EnglishI'm going to show you an example of a company that does not have a tap counter.
Så jeg vil vise dere et eksempel på et selskap som ikke har en klikk-teller.
EnglishI really related to what James was saying yesterday, because I'm behind the camera.
Jeg kunne virkelig kjenne meg igjen i det James sa i går, fordi jeg er bak kamera.
EnglishEvery time I breathe in, I'm breathing in a million-billion-billion atoms of oxygen.
Hver gang jeg puster, puster jeg inn en million-billion-billion atomer av oksygen.
English5:21 And last, I'm going to show you the example, the story of Dusty the cat.
5:21 Og til slutt, skal jeg vise dere eksempelet, historien om katten Dusty.
English(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
Og han sier... (Latter) Ikke som meg -- jeg er en spilldesigner; jeg er blomstrende.
English2:08 So, I'm curious about what's going to happen in the next 5,000 days.
2:08 Derfor er jeg nysgjerrig på hva som kommer til å skje de neste 5000 dagene.
EnglishWe can use mathematical models to estimate the force that I'm applying to the quad.
Vi kan benytte matematiske modeller for å anslå kraften som jeg påfører helikopteret.
EnglishWhat I'm searching for is a durable mutation -- that's what all of us are searching for.
Hva jeg leter etter er en slitesterk mutasjon -- det er hva vi alle leter etter.
EnglishSo, I want to show the trailer, and then I'm going to take apart one scene in detail.
Så derfor viser jeg traileren, og deretter skal jeg gå i dybden i én bestemt scene.
EnglishI'm sure many of us have had the experience of buying and returning items online.
Jeg er sikker på at mange av oss har erfart å kjøpe og bytte ting online.
English0:15 I grew up in a very small village in Canada, and I'm an undiagnosed dyslexic.
0:15 Jeg vokste opp i en liten bygd i Canada, og jeg er en udiagnostisert dyslektiker.
EnglishAnd maybe, just maybe, saying, "Because of that Nobel laureate I'm here today."
Og kanskje, bare kanskje, sier: "På grunn av den Nobelprisvinneren står jeg her i dag."
EnglishAustralian Classification Board ratings include G, PG, M, MA15+, and R18+.
Australian Classification Board-vurderinger omfatter G, PG, M, MA15 + og R18+.
EnglishIn fact, I'm giving you three examples, six minutes each, during this talk.
Faktisk så kommer jeg til å gi tre eksempler, på seks minutter hver, i denne praten.

Synonymer (engelsk) for "a.m.":

a.m.

Lignende oversettelser av "a.m." på norsk

a artikkel
Norwegian
a lot adverb
a little bird told me
a little adverb
Norwegian
a bit adverb
Norwegian
a tough nut to crack
a cappella adverb
Norwegian
a hard nut to crack