Engelsk-norsk oversettelse av "a little"

EN

"a little" norsk oversettelse

NO
EN

a little {adverb}

volume_up
a little (også: a bit)
volume_up
litt {adv.} (om mengde)
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
The story starts with just a single person, a child, behaving a little strangely.
Historien begynner med en enkelt person, et barn, som oppførte seg litt rart.
Google+ profile suspensions are a little different from page suspensions.
Suspensjon av Google+-profiler fungerer litt annerledes enn suspensjon av sider.

Eksempler av "a little" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
EnglishThe story starts with just a single person, a child, behaving a little strangely.
Historien begynner med en enkelt person, et barn, som oppførte seg litt rart.
English5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
5:20 Det var til og med en liten soprano solo i stykket, så vi hadde opptaksprøver.
EnglishThis led to a little breakdown -- (Laughter) -- which actually looked more like this.
Det førte til et lite sammenbrudd - (Latter) - noe som egentlig så mer slik ut.
EnglishAnd so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
Så man har her et lite eksempel på en liten hodeskalle -- som vi kaller mini-Yorick.
EnglishGoogle+ profile suspensions are a little different from page suspensions.
Suspensjon av Google+-profiler fungerer litt annerledes enn suspensjon av sider.
EnglishThis little cross takes spiritual gifts, heart, ability, personality and experiences.
Det lille korset tar åndelige gaver, hjerte evne, personlighet og erfaringer.
EnglishAnd yet we see very little talk about how the next form may be emerging.
Og likevel hører vi veldig lite snakk om hvordan den neste formen kan dukke opp.
English(Laughter) Sometimes our cars get so crazy, they even do little stunts.
(Latter) Noen ganger blir bilene våre så gale, at de til og med gjør små stunts.
EnglishAnd I would go and pack a little bag and I would wait for Mr. Alligator to come.
Så pakket jeg en liten bag og ventet på at herr Alligator skulle komme.
English(Laughter) Approximately 5,000 miles from Delhi is the little town of Gateshead.
(Latter) Omlag 8 000 kilometer fra Delhi er den lille byen Gateshead.
EnglishAnd I'm going to use them to tell you a little bit about my favorite subject: deception.
Jeg kommer til å bruke dem til å fortelle dere litt om mitt favoritt område: bedrag.
EnglishAnd everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
Og alle her bærer uheldigvis på denne vaneoppfattelsen - litegrann, ikke sant?
EnglishAnd this is a little clip from an elementary school, which is very common in England.
Og her er et lite klipp fra en barneskole dette er helt vanlig i England.
EnglishThere is very little policing for malware in these types of services.
Det foregår svært lite kontroll av skadelig programvare i disse typene tjenester.
EnglishPathos appears obviously as part of what you just saw in that little girl's drawing.
Pathos dukker naturligvis opp som en del av det du akkurat så i den lille jentas tegning.
EnglishIt gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
English2:16 I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
2:16 Jeg må gjøre noe som kan virke litt rart for en tryllekunstner.
EnglishThe women's chief of the village has this little girl, fair color like me, totally dirty.
"Kvinnehøvdingen i landsbyen hadde ei lita jente, lyshudet som meg, helt tilskitnet.
EnglishI wrote over 300 short stories on that little laptop, and I wanted to get published.
Jeg skrev over 300 noveller på den lille PCen, og jeg ville gi ut bok.

Synonymer (engelsk) for "a little":

a little

Lignende oversettelser av "a little" på norsk

little adjektiv
a artikkel
Norwegian
a lot adverb
little by little adverb
a little bird told me
a bit adverb
Norwegian
a tough nut to crack
a cappella adverb
Norwegian
a hard nut to crack