Engelsk-norsk oversettelse av "a bit"

EN

"a bit" norsk oversettelse

NO
EN

a bit {adverb}

volume_up
a bit (også: a little)
volume_up
litt {adv.} (om mengde)
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
Directions for your device may be a bit different, but here’s the general idea:
Fremgangsmåten for enheten din kan være litt annerledes, men her er den vanligste metoden:
Because we think that because we are kind of tired of what we do, a little bit tired, we do suffer.
Fordi vi tror at fordi vi er litt lei av det vi driver med, litt lei, og så lider vi.

Eksempler av "a bit" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
(Latter) Og hun bestemmer seg for å bli litt mer oppmerksom på sine omgivelser.
EnglishAnd the bit that remains, the one with your marks -- this is your encrypted vote.
Den delen som gjenstår er den delen med kryssene dine, dette er din krypterte stemme.
English15:55 I was introduced to this bit of kit by a Brazilian cybercriminal.
15:55 Jeg fikk en introduksjon til denne dingsen av en brasiliansk cyberkriminell.
EnglishDirections for your device may be a bit different, but here’s the general idea:
Fremgangsmåten for enheten din kan være litt annerledes, men her er den vanligste metoden:
EnglishAnd I'm going to use them to tell you a little bit about my favorite subject: deception.
Jeg kommer til å bruke dem til å fortelle dere litt om mitt favoritt område: bedrag.
EnglishAnd I think a lot of people in his day probably thought he was a bit of a kook.
Og jeg tror at mange på den tiden antakelig syntes han var en raring.
EnglishAnd everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
Og alle her bærer uheldigvis på denne vaneoppfattelsen - litegrann, ikke sant?
EnglishIt gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
EnglishApple introduced a thing called HyperCard, and they made a bit of a fuss about it.
Apple introduserte noe kalt HyperCard, og de lagde en snakkis om det.
English2:16 I have to do something now, which seems a little bit strange for a magician.
2:16 Jeg må gjøre noe som kan virke litt rart for en tryllekunstner.
English14:28 When we think about the future I paint, of course we should feel a bit of fear.
14:28 Når vi tenker på framtiden jeg tegner opp, skal vi selvfølgelig føle en viss frykt.
EnglishAnd you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
Og du venter litt til, for dette er Flyvåpenet som lærer Hæren hvordan man venter.
English15:58 AM: Yeah, I definitely have to be moving, and balance is a little bit of an art in them.
15:58 AM: Ja, jeg må definitivt bevege meg, og balanse er en kunstform i dem.
EnglishSo we did need a little bit of support from the National Highway Traffic Safety Administration.
Så vi trengte litt hjelp fra "National Highway Traffic Safety Administration".
EnglishAnd you'll see, there's this one little last bit that's still remaining red.
Og som dere ser er det en liten bit til slutt som fremdeles er rød.
English13:48 This is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
13:48 Dette er det viktigste lysbildet i hele foredraget mitt, så vi skal dvele litt ved det.
EnglishI edited out the last bit when I asked, "Where is the neuron?" and she says, "The neuron?
Jeg redigerte vekk den siste biten da jeg spurte, "Hvor er neuronet?"
EnglishBecause the iPod came out, and it violated every bit of common wisdom.
For iPod'en kom ut, og den gikk på tvers av all konvensjonell visdom.
English7:55 In the short time period I have, I want to show you a little bit of a sense about how we do this.
7:55 På den korte tiden jeg har vil jeg gi dere en idé om hvordan vi gjør dette.
EnglishSo I wanted to show you a clip, and then I was going tell you a little bit of how it got put together.
Jeg vil vise dere et klipp, og så fortelle dere litt hvordan det ble satt sammen.

Synonymer (engelsk) for "a bit":

a bit

Lignende oversettelser av "a bit" på norsk

a artikkel
Norwegian
bit substantiv
a lot adverb
a little bird told me
a little adverb
Norwegian
a tough nut to crack
a cappella adverb
Norwegian
a hard nut to crack