Engelsk-norsk oversettelse av "a"

EN

"a" norsk oversettelse

volume_up
a {art.}
NO
NO
NO

"-a" engelsk oversettelse

EN
volume_up
komm'a {sammentr.}
EN
EN
EN

a {artikkel}

volume_up
1. "indefinite article"
a
volume_up
en {art.} (ubestemt artikkel, hankjønn)
And they prototyped with an old LCD screen from a Nokia mobile phone and an Arduino.
Og de prototypet med en gammel LCD-skjerm fra en Nokia- mobiltelefon og en Arduino.
(Laughter) A friend of mine once said, "You know, a three year-old is not half a six year-old."
(Latter) En venn av meg sa en gang: "En treåring er ikke en halv seksåring."
A whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
En virvelvind, er for Steve Grand, en virkelig ting like mye som en stein.
a
volume_up
ei {art.} (ubestemt artikkel, hunkjønn)
And the proposal has been to build a lot more coal plants.
Og det er føreslått å byggja ei rekkje fleire kolkraftverk.
4:48 Video: ♪♫ Frosty the coal man is a jolly, happy soul.
4:48 Video: ♪♫ Frosty, kolmannen, er ei lystig, glad sjel.
Because maybe you didn't belong to a group or a clique.
For du tilhørte kanskje ikke ei gruppe eller en klikk.
a
volume_up
et {art.} (ubestemt artikkel, intetkjønn)
A view is a set of specifications for tracking traffic on a single domain.
Et datautvalg er et sett med spesifikasjoner for sporing av trafikk på et enkelt domene.
You can upload a photo, choose one that’s been shared on Google+, or take a new photo.
Du kan laste opp et bilde, velge et som er delt på Google+, eller ta et nytt bilde.
9:32 Now, this is an example -- one of many -- of a phenomenon that's now being studied quite a bit.
9:32 Dette her et et eksempel -- et av mange -- av et fenomen som nå undersøkes en god del.
NO

-a {artikkel}

volume_up
1. "suffiks bestemt artikkel, hunkjø"
-a (også: -en, -et, -ene)
volume_up
the {art.} (definite article)
For å bidra til å opprettholde et slikt miljø, forbeholder Google seg retten til å:
To help preserve this environment, Google reserves the right to:
Vi jobber aktivt med å få Quick Scroll til å fungere for mange av tilfellene over.
We're actively working on making Quick Scroll work for many of the cases above.
Den enkleste måten å lage et bokmerke på er å klikke på -ikonet i adressefeltet.
The easiest way to create a bookmark is to click the icon in the address bar.

Synonymer (engelsk) for "a":

a
English
a lot