Engelsk-nederlandsk oversettelse av "none of my business"

EN

"none of my business" nederlandsk oversettelse

Eksempler av "none of my business"

Lignende oversettelser av "none of my business" på nederlandsk

none adverb
none pronomen
of preposisjon
my pronomen
Dutch
business substantiv
business adjektiv

Eksempler av "none of my business" på nederlandsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishAnd, um... it's really none of my business... but you seem like you have a nice family.
Het gaat me eigenlijk niets aan, maar je lijkt een lieve familie te hebben.
EnglishNone of my business how you got the story.
Englishthat is none of my business
EnglishIt's none of my business.
EnglishIt's none of my business.
Andre ord i vår ordbok
English
  • none of my business

Flere oversettelser i bab.las engelsk-norske ordbok.