Engelsk-fransk oversettelse av "Conference of Ministers"

EN

"Conference of Ministers" fransk oversettelse

Eksempler av "Conference of Ministers"

Lignende oversettelser av "Conference of Ministers" på fransk

conference substantiv
of preposisjon
French
ministers substantiv
French
to minister verb
minister substantiv
French

Eksempler av "Conference of Ministers" på fransk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

English- Twelfth Conference of Ministers of Justice of the Ibero-American Countries
• La XIIe Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains;
English17A.17 Starting in 2001, the Conference of Ministers meets on an annual basis.
17A.17 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English18A.14 Starting in 2001, the Conference of Ministers meets on an annual basis.
18A.14 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English(b) Documents transmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
b) Documents transmis par la Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT)
English(c) Documents transmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
c) Documents transmis par la Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT)
English* CONFEJES: Conference of Ministers of Youth and Sport of the Francophone Countries.
* CONFEJES: Conférence des Ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Communication de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT)
EnglishElene Shatberashvili, European Conference of Ministers of Transport
Mme Elene Shatberashvili, Conférence européenne des ministres des transports
English17A.25 Since 2001, the Conference of Ministers has met on an annual basis.
17A.25 Depuis 2001, la Conférence des ministres se réunit tous les ans.
English(c) European Commission (EC) and European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
c) Commission européenne (CE) et Conférence européenne des ministres des transports (CEMT)
EnglishEuropean Commission (EC) and European Conference of Ministers of Transport
c) Commission européenne (CE) et Conférence européenne des ministres des transports (CEMT)
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT)
EnglishAnother delegation suggested holding a video conference for ministers.
Une autre délégation a suggéré d'organiser une vidéoconférence à un niveau ministériel.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence européenne des ministres des transport (CEMT)
English(c) European Conference of Ministers of Transport (ECMT) 54 CONTENTS (continued)
c) Conférence européenne des Ministres des transports (CEMT) 54
EnglishThe signing ceremony will be followed by a press conference for Ministers.
La cérémonie de signature sera suivie d'une conférence de presse à l'intention des ministres.
EnglishINTERVENTION BY THE HOLY SEETO THE 24th CONFERENCE OFEUROPEAN MINISTERS OF JUSTICE* 
INTERVENTION DU SAINT-SIÈGE LORS DE LA XXIVème CONFÉRENCE  DES MINISTRES EUROPÉEN DE LA JUSTICE*
EnglishA representative of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) was in attendance.
Un représentant de la Conférence européenne des Ministres des transports était présent.
EnglishTransmitted by the European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
Transmis par la Conférence Européenne des Ministres des Transports
English(c) European Conference of Ministers of Transport (ECMT) 52 and 53
c) Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) 52 - 53

Andre ord i vår ordbok

English
  • Conference of Ministers

Søk etter flere ord in den engelsk-norske ordboken.