Engelsk-finsk oversettelse av "speed-up"

EN

"speed-up" finsk oversettelse

EN speed-up
volume_up
{substantiv}

speed-up (også: acceleration, speedup)
volume_up
kiihdytys {subst.}
speed-up

Lignende oversettelser av "speed-up" på finsk

speed substantiv
to speed verb
up adjektiv
up adverb
up preposisjon
Finnish

Eksempler av "speed-up" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Les mer her.

EnglishFor example, the Presidency decided to speed up work in the field of explosives.
Puheenjohtajavaltio on esimerkiksi päättänyt jouduttaa toimintaa räjähteiden alalla.
EnglishHence the express appeal to FIFA to speed up the implementation of this code.
Siksi kehotammekin FIFA:a erikseen kiirehtimään näiden sääntöjen täytäntöönpanoa.
EnglishWhat do you intend to do to speed up the introduction of the European arrest warrant?
Mitä aiotte tehdä eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton nopeuttamiseksi?
EnglishTo speed up the preparations, meetings of technical experts have also begun.
Valmistelujen vauhdittamiseksi on ryhdytty myös teknisiin asiantuntijakokouksiin.
EnglishIn Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
Teheranissa uhkavaatimukset ja uhkailut vain kiihdyttävät ydinasevarustelua.
EnglishYour proposal is to speed things up and to increase production opportunities.
Te ehdotatte asioiden vauhdittamista ja tuotantomahdollisuuksien lisäämistä.
EnglishThe answer cannot be not to speed up developments in the direction of an eEurope.
Vastaus ei tietenkään voi olla: älkäämme kiihdyttäkö kehitystä kohti unionin eEuropea.
EnglishTherefore, we too need to speed up our decisions and ensure they are satisfactory.
Meidänkin on siksi nopeutettava päätöksiämme ja varmistettava, että ne ovat riittäviä.
EnglishWe need a Community strategy to speed up this transformation of the older rolling stock.
Tarvitsemme yhteisön strategiaa nopeuttaaksemme tätä vanhan autokannan muutosta.
EnglishClick the Fast Forward button four times to speed up playback of the video.
Napsauta Siirry eteenpäin -painiketta neljästi nopeuttaaksesi videon toistoa.
EnglishTo speed up federalism under these conditions would be the quick road to ruin.
Liittovaltiokehityksen jouduttaminen tässä tilanteessa olisi kiirehtimistä perikatoon.
EnglishEach of the persons involved needed time to prepare and get up to speed.
Jokaisella näistä toimijoista kului aikaa asioiden valmisteluun ja viimeistelyyn.
EnglishI hope that Turkey will see it as an incentive to speed up its reforms.
Toivon, että Turkki pitää tätä elettä kannustimena uudistusten vauhdittamiseksi.
EnglishAfter all, the Commission's administrative reform has only just recently got up to speed.
Onhan komission hallinnollinen uudistus vasta äskettäin saanut vauhtia alleen.
EnglishCertainly regulations and a fast-track procedure would help to speed up legislation.
Asetukset ja nopeutettu menettely vauhdittaisivat varmasti lainsäädäntöä.
EnglishThese countries need to speed up their reforms and actively pursue them.
Näiden maiden täytyy jatkaa uudistumistaan tiiviisti ja entistä joutuisammin.
Englishspeed up work on defining a common asylum and immigration policy; and
vauhdittamaan yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan määrittelemistä, ja
EnglishThis will certainly help to speed up the implementation of future measures in this area.
Tällä tavoin voidaan varmasti helpottaa alalla tulevaisuudessa toteutettavia toimia.
EnglishThe Interim Agreement may nonetheless help to speed up evolution for the better.
Väliaikainen sopimus voi puolestaan auttaa kehityksen nopeuttamista.
EnglishWe need to work together to speed up implementation of these measures.
Meidän on tehtävä yhteistyötä nopeuttaaksemme näiden toimien täytäntöönpanoa.