Engelsk-finsk oversettelse av "soluble"

EN

"soluble" finsk oversettelse

EN

soluble {adjektiv}

volume_up
Amendment No 3 tries to establish ISO standard 11292 as binding for the determination of the free and total carbohydrate content in soluble coffees.
Tarkistuksella 3 pyritään määräämään ISO-standardin 11292 noudattaminen sitovaksi liukenevassa kahvissa olevien vapaiden hiilihydraattien kokonaispitoisuuksien määrittämisessä.

Eksempler av "soluble" på finsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe plant is only able to seek out soluble forms.
EnglishThese substances are not biodegradable, they are fat soluble and, once produced, they persist almost indefinitely.
Nämä aineet eivät hajoa biologisesti, ne ovat rasvaliukoisia ja kerran tuotettuina olemassa miltei ikuisesti.
EnglishOne product failed to comply because of excessive amounts of ash and acids in soluble ash.
Yksi valmiste ei vastannut merkinnöissä ilmoitettuja tietoja, koska se sisälsi liian suuria määriä tuhkaa ja happoon liukenematonta tuhkaa.
EnglishIn the future we should be looking at developing and using more water-soluble paints, rather than those based on organic substances.
Tulevaisuudessa on kehitettävä ja käytettävä enemmän vesiliukoisia maaleja orgaanisiin aineiden pohjautuvien maalien sijaan.
EnglishThese oxides end up as soluble uranium salts over an area of 10-15 kilometres, although they are often carried several hundred kilometres on the wind.
Nämä oksidit muuntuvat liukeneviksi uraanisuoloiksi 10-15 kilometrin säteellä, ja ne kulkeutuvat tuulessa usein satojen kilometrien päähän.
EnglishThe Commission also proposes retaining mandatory ranges in some specific sectors: wines, spirits, soluble coffee and white sugar.
Komissio ehdottaa myös pakollisten pakkauskokojen säilyttämistä tietyillä aloilla, kuten viinien, tislattujen alkoholijuomien, liukoisen kahvin ja valkoisen sokerin aloilla.
EnglishOr we are in danger of making extensive use of a herbicide, with the consequences that can entail for the water in which that herbicide is soluble.
Tai on myös vaarana käyttää liian runsaassa määrin torjuntaaineita ja tämän seuraukset saattavat näkyä vesistöissä, sillä tämä torjunta-aine on vesiliukoinen.
EnglishHowever, on the basis of a prior commitment to Parliament, the Commission has also included in its proposal the regulation for soluble coffee and white sugar.
Parlamentille aiemmin antamansa sitoumuksen mukaisesti komissio on kuitenkin sisällyttänyt ehdotukseensa myös liukoisen kahvin ja valkoisen sokerin.
EnglishAmendment No 3 tries to establish ISO standard 11292 as binding for the determination of the free and total carbohydrate content in soluble coffees.
Tarkistuksella 3 pyritään määräämään ISO-standardin 11292 noudattaminen sitovaksi liukenevassa kahvissa olevien vapaiden hiilihydraattien kokonaispitoisuuksien määrittämisessä.

Synonymer (engelsk) for "solubility":

solubility
soluble glass